Aktualności
Życie akademickie
17 Kwietnia
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2023-04-17

Doktorat honoris causa UJ dla wybitnego chemika

Prof. Horst Kisch, wybitny chemik, należący do światowej czołówki badaczy w obszarze fotokatalizy, został doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej odbyła się 14 kwietnia w auli Collegium Maius.

O nadanie wyróżnienia wnioskowali profesorowie Wydziału Chemii UJ, którzy chcieli w ten sposób podkreślić wyjątkowe zasługi prof. Horsta Kischa, emerytowanego pracownika Instytutu Chemii Nieorganicznej Uniwersytetu Fryderyka Aleksandra w Erlangen-Norymberdze, zarówno w zakresie pracy naukowej, jak i czterdziestoletniej współpracy z tym wydziałem.

Prof. Horsta Kischa uhonorowano za jego wybitne osiągnięcia w badaniach mechanizmów reakcji fotochemicznych i fotokatalitycznych z udziałem związków koordynacyjnych i materiałów półprzewodnikowych, w szczególności procesów fotosensybilizacji dwutlenku tytanu. Doceniono także jego pionierskie prace w zakresie wykorzystania fotokatalizy heterogenicznej w syntezie organicznej oraz procesach usuwania zanieczyszczeń wody i powietrza. Należy on do wąskiego grona najbardziej rozpoznawalnych naukowców na świecie podejmujących tę tematykę.

Opracowane przez prof. Kischa fotokatalizatory zostały skomercjalizowane i są obecnie stosowane jako składniki fotoaktywnych farb. Powodują skuteczne usuwanie odorów i lotnych związków organicznych stanowiących jedno z głównych zanieczyszczeń powietrza. Profesor Horst Kisch w swoim dorobku posiada około 225 publikacji, które były cytowane ponad 12 tys. razy.

Nie bez znaczenia w przyznaniu tytułu były także wieloletnie związki prof. Kischa z polskim środowiskiem chemików pracujących w obszarach chemii koordynacyjnej i fotokatalizy, a także ogromny wkład w rozwój chemii nieorganicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Początki jego współpracy z najstarszą polską uczelnią sięgają wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Obejmowała wspólne badania i staże naukowe, publikacje, udział w seminariach i konferencjach.

Horst Kisch urodził się w 1942 roku w Bystrzycy, która leży w środkowej części Rumunii na terenie Transylwanii (Siedmiogrodu). W latach 1960–1967 studiował chemię w Uniwersytecie Wiedeńskim. W latach 1970–1984 pracował w Max-Planck-Institut für Strahlenchemie w Mülheim. W okresie 1984–2008 pracował jako profesor chemii nieorganicznej w Uniwersytecie w Erlangen-Norymberdze.

Mariusz Kopiejka, źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)