Aktualności
Życie akademickie
24 Czerwca
Źródło: historia.uwb.edu.pl
Opublikowano: 2021-06-24

Doktorat honoris causa UJK dla wybitnego historyka z UwB

Prof. Cezary Kuklo, wybitny historyk i demograf z Uniwersytetu w Białymstoku, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. To dziewiętnasty uczony uhonorowany przez UJK najwyższą godnością akademicką.

Prof. Kuklo związany jest z Wydziałem Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Kieruje Katedrą Historii Struktur Demograficznych, Gospodarczych i Religijnych. W swoich badaniach koncentruje się na problematyce demografii historycznej i historii społeczno-gospodarczej przede wszystkim epoki staropolskiej. W sposób szczególny w polu jego zainteresowań znajduje się historia rodziny i jej gospodarstwa domowego, a także historia kobiet i ludzi starych.

Jest absolwentem studiów historycznych w filii UW w Białymstoku. W 1987 r. otrzymał stopień doktora nadany przez Wydział Historyczny UW, a w 1998 roku – doktora habilitowanego. W 2010 r. został profesorem. Organizator i dyrektor Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej funkcjonującego na Wydziale od 2013. Organizator i dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku 2000–2012. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN od 2016 (członek od 2011, w tym jego Sekretarz Naukowy 2011–2015); członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN od 2003 (w tym prezydium 2011–2019). Od 2020 roku Przewodniczący Komisji Historii Struktur Demograficznych i Społecznych Komitetu Nauk Historycznych PAN.

Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej i członkiem Rady Doskonałości Naukowej. Zasiada w Międzynarodowej Komisji Demografii Historycznej CISH. Od 2015 roku jest wiceprezesem Polskiego. Towarzystwa Historycznego. Odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej (2019),  a także Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (2006, 2011), Srebrną Odznaką ,,Zasłużony Białostocczyźnie” (1998), Medalem ,,Pro Memoria” (2006), Medalem KEN (2008), Odznaką Honorową ,,Za Zasługi dla Statystyki RP” (2000, 2014), Medalem ,,Zasłużony dla Olimpiady Historycznej” (2015), Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2018).

Zastępca redaktora naczelnego ,,Przeszłość Demograficzna Polski”; członek redakcji ,,Kwartalnik Historyczny”, ,,Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, ,,Społeczeństwo Staropolskie. Seria nowa”, ,,Biuletyn Historii Pogranicza”. Członek Rady Redakcyjnej ,,Przegląd Historyczny”, ,,Studia Demograficzne” i Rad Naukowych ,,Kultúrne Dejiny”, ,,Czasy Nowożytne” (2009–2019), ,,Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, ,,Rocznik Białostocki”, ,,Rocznik Lubelskiego Towarzystwa Genealogicznego”, ,,Studia Podlaskie” oraz serii wydawniczych ,,Między Wschodem a Zachodem”, ,,Rodzina Dawna. Studia historyczno-antropologiczne”.

źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)