Aktualności
Życie akademickie
16 Października
Źródło: Uniwersytet Łódzki
Opublikowano: 2023-10-16

Doktorat honoris causa UŁ dla wybitnego antropologa biologicznego

Prof. Maciej Henneberg, jeden z najwybitniejszych na świecie antropologów biologicznych, profesor Uniwersytetu w Adelajdzie, otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Ceremonia wręczenia odbyła się podczas posiedzenia Senatu UŁ z okazji Dnia Edukacji Narodowej w auli im. Wacława Szuberta. 

Sylwetkę laureata jako badacza przedstawiła prof. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ, a laudację na jego cześć wygłosił prof. Wiesław Lorkiewicz. Przypomniał m.in. patriotyczne tradycje jego rodziny, opozycyjną kartę jaką prof. Henneberg zapisał w czasach „Solidarności” oraz konieczność jego emigracji z Polski w 1984 roku. Podkreślił ogromny dorobek badawczy laureata, w tym setki publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych na świecie, będące efektem jego aktywności naukowej na uczelniach w Stanach Zjednoczonych, Republice Południowej Afryki i w Australii.

W obszarze zainteresowań naukowych prof. Macieja Henneberga mieszczą się zagadnienia dotyczące: ewolucji i mikroewolucji człowieka, ewolucji ludzkiego mózgu, ewolucji biokulturowej, ekologii człowieka, genetyki populacyjnej, paleodemografii, demografii historycznej, paleopatologii, auksologii, anatomii, anatomii porównawczej, ergonomii, archeologii i zagadnień medyczno-sądowych.

Prof. Henneberg przyczynił się do rozwoju nowej dyscypliny – medycyny ewolucyjnej, inicjując i wspierając zorganizowanie jedynego w Europie Instytutu Medycyny Ewolucyjnej w Zurychu. Przez wiele lat służył swoją wiedzą ekspercką z zakresu antropologii sądowej, wydając opinie w postępowaniach karnych i cywilnych prowadzonych przez sądy w Polsce, USA, RPA i Australii. Od wielu lat rozwija szeroko zakrojoną współpracę z zespołem naukowym Katedry Antropologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W jej ramach realizowane są staże pracowników naukowych UŁ w Uniwersytecie w Adelajdzie oraz staże doktorantów tejże uczelni w Uniwersytecie Łódzkim. Rezultatem akademickiej wymiany są wspólne badania i publikacje zamieszczane w prestiżowych czasopismach naukowych z zakresu biologii i medycyny.

W trakcie uroczystości prof. Maciej Henneberg wygłosił ilustrowany prezentacją wykład pt. „Ongoing biological evolution of humans in a dynamic system”.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)