Aktualności
Życie akademickie
20 Października
Fot. Jacek Okarmus
Opublikowano: 2021-10-20

Doktorat honoris causa URK dla wybitnego polskiego agronoma

Prof. Andrzej Kotecki z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został doktorem honoris causa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uroczystość nadania najwyższej godności akademickiej wybitnemu polskiemu agronomowi, specjaliście z zakresu szczegółowej uprawy roślin, odbyła się 15 października.

Doktorat honoris causa przyznano prof. Andrzejowi Koteckiemu w dowód wdzięczności za jego wieloletnią współpracę z z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a konkretnie Katedrą Agroekologii Produkcji Roślinnej. Zaowocowała ona licznymi wspólnymi przedsięwzięciami. Pod jego kierownictwem prowadzony był m.in. projekt naukowy z zakresu uprawy roślin strączkowych (soi i grochu).

Prof. Kotecki stoi na czele Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W latach 1996–2016 był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN (w okresie od 2007 do 2010 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego). Od 2016 roku jest członkiem Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. W 2014 r. został prezesem Polskiego Towarzystwa Łubinowego.

Po studiach przez dwa lata pracował bezpośrednio w produkcji, początkowo jako stażysta, a później ‒ na stanowisku zootechnika. Od 1979 r. pracuje na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego (był m.in. dziekanem w latach 1996–2002 oraz prorektorem ds. nauki w latach 2002–2005.

Specjalizuje się w agrotechnice roślin strączkowych z uwzględnieniem uprawy współrzędnej ze zbożami, rzepaku ozimego i jarego, genetycznie modyfikowanego lnu oleistego i włóknistego wykorzystywanego na cele biomedyczne oraz miskanta olbrzymiego uprawianego na cele energetyczne i pozaenergetyczne. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego aktywność w integracji środowiska naukowego w Polsce wokół idei przygotowania podręczników akademickich dla studentów, doradców rolniczych i wszystkich zainteresowanych uprawą roślin.

MK, źródło: UPWr, URK

Dyskusja (0 komentarzy)