Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Fot. Alina Metelytsia
Opublikowano: 2022-06-14

Doktorat honoris causa UWr dla epigrafika łacińskiego

Prof. Leszek Mrozewicz, historyk i epigrafik łaciński, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich humanistów, otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Uroczystość odbyła się 9 czerwca w Auli Leopoldina.

Leszek Mrozewicz jest emerytowanym profesorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To historyk i epigrafik łaciński, europejski uczony, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich humanistów. Studiował historię w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Z tą uczelnią związana była cała jego kariera akademicka, od zatrudnienia na stanowisku asystenta w 1974 r. po profesurę zwyczajną.

W 1979 r. uzyskał stopień doktora, a w 1988 – doktora habilitowanego. W 1996 roku został profesorem. W latach 1997–2012 kierował Zakładem Historii Społeczeństw Antycznych Instytutu Historii UAM. W okresie 2009–2020 sprawował funkcję dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie – placówki o statucie wydziału UAM. Wypromował 24 doktorów i ponad 200 magistrów. Główne obszary jego zainteresowań badawczych to: historia wczesnego cesarstwa rzymskiego, w tym zwłaszcza dzieje prowincji nad Dunajem i Renem, epigrafika łacińska i prozopografia antyczna.

Jest autorem 5 monografii i ponad 120 artykułów. Był współredaktorem czasopisma Eos. Zainicjował powstanie ważnych serii wydawniczych Xenia Posnaniensia w jej różnych mutacjach oraz Fontes Historiae Antiquae. Od 1991 roku wchodzi w skład Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, pełniąc w nim w przeszłości funkcję wiceprzewodniczącego. Długoletni przewodniczący Komisji Historii Starożytnej PTH. Wieloletni członek władz Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine. Wykładał gościnnie na wielu najważniejszych uczelniach europejskich: w Heidelbergu, Moguncji, Kilonii, Augsburgu, Erlangen, Hanowerze, Bernie, Zurychu, Fryburgu, w rzymskiej La Sapienza i w paryskiej Sorbonie.

Agata Mitek, źródło: UWr

Dyskusja (0 komentarzy)