Aktualności
Życie akademickie
09 Listopada
Źródło: Uniwersytet Łódzki
Opublikowano: 2022-11-09

Doktorat pisany… eksternistycznie

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza publiczna uczelnia w Polsce uruchamia Kolegium Doktorskie, którego słuchacze będą mogli eksternistycznie zdobyć stopień doktora nauk prawnych. Oferta ta skierowana jest nie tylko do prawników z tytułem magistra, ale także osób, których praca ma związek ze stosowaniem prawa.

Kolegium zainauguruje działalność 26 listopada. Będzie funkcjonować przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęcia w nim potrwają tylko trzy semestry, a nie cztery lata, jak w klasycznych szkołach doktorskich. W tym czasie słuchacze otrzymają niezbędną wiedzę merytoryczną ze wszystkich gałęzi prawa oraz wskazówki metodologiczne potrzebne do napisania doktoratu. Następnie pod okiem opiekunów będą mogli kontynuować swoje badania naukowe i pisać rozprawy doktorskie w trybie eksternistycznym.

Tworząc Kolegium Doktorskie, myśleliśmy o wszystkich tych, którzy chcieliby rozwijać się naukowo, ale ich obowiązki i codzienne obciążenia związane z wykonywanym zawodem nie pozwalają im na standardowe studia III stopnia w szkole doktorskiej – tłumaczy prof. Krzysztof Stefański z Katedry Prawa Pracy na UŁ. – Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że uczestnicy naszych zajęć prowadzą bardzo intensywne życie zawodowe, a jednocześnie bliska jest nam idea work-life balance. Dlatego postaramy się nie obciążać ich nadmiernie. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w trybie hybrydowym. Dużą wagę przywiązujemy jednak do indywidualnych kontaktów uczestników z ich opiekunami naukowymi – dodaje kierownik nowej jednostki.

Dydaktyką i opieką naukową nad słuchaczami w Kolegium Doktorskim zajmować się będą wybitni prawnicy, profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UŁ, reprezentujący pełne spektrum dziedzin prawa. Dzięki temu ich podopieczni, pisząc rozprawy doktorskie, będą mogli dowolnie podążać za swoim prawnymi zainteresowaniami.

Tryb hybrydowy zajęć w Kolegium Doktorskim UŁ to ukłon w stronę osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, bo np. mieszkają poza Łodzią i mogliby mieć problem z dojazdem. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że będą zachęcać słuchaczy do jak najliczniejszego stacjonarnego udziału w zajęciach, gdyż chcieliby wokół Wydziału Prawa i Administracji UŁ tworzyć środowisko prawników, osób zainteresowanych zagadnieniami prawnymi, chcących rozwijać się naukowo, zawodowo, wymieniać doświadczeniami.

Wszyscy kiedyś byliśmy studentami i wiemy, że w świecie akademickim nic nie zastąpi kontaktów bezpośrednich – przekonuje prof. Stefański.

Zajęcia stacjonarne Kolegium Doktorskiego odbywać się będą w siedzibie WPiA UŁ, czyli w słynnym ,,Paragrafie” przy ul. Kopcińskiego 8/12, jednym z najbardziej charakterystycznych budynków na terenie Łodzi.

źródło: UŁ

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Beata 25.11.2022 18:20

    a gdzie będą mogli ci przyszli doktorzy zaparkować samochod?