Aktualności
Życie akademickie
24 Marca
Źródło: GUMed
Opublikowano: 2021-03-24

Doktorat przed magisterką po raz pierwszy w GUMed

Karol Steckiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jako trzeci w Polsce, uzyskał stopień doktora jeszcze przed ukończeniem studiów. Kształci się na VI roku kierunku lekarskiego.

Do tej pory osiągnięciem takim mogli się pochwalić: Agata Gabryelska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (2019) oraz Mateusz Hołda z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017). Trzecią w kraju osobą, która zdobyła stopień doktora nauk medycznych przed ukończeniem studiów, został Karol Steckiewicz z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracę doktorską pt. „Wpływ modyfikacji mikrocząstek i nanocząstek na ich aktywność cytotoksyczną i właściwości przeciwbakteryjne w badaniach in vitro”, napisaną pod kierunkiem prof. Iwony Inkielewicz-Stępniak z Katedry i Zakładu Patofizjologii Farmaceutycznej GUMed, obronił z wyróżnieniem.

Naukowcem chciałem być od zawsze, natomiast swoją pierwszą pracę badawczą napisałem w liceum. Fascynowało mnie to, jak globalny problem można przenieść do skali laboratoryjnej i szczegółowo go opisać, dlatego już od pierwszego roku studiów dążyłem do tego, żeby zacząć się realizować w tym kierunku. Nie planowałem szybkiego zdobycia stopnia naukowego doktora, wynikało to raczej z prowadzonej przeze mnie działalności: publikowałem artykuły, zdobywałem granty, wyjeżdżałem na konferencje i staże zagraniczne. Mam to szczęście, że nauka jest moim hobby. Uwielbiam spędzać czas, robiąc eksperymenty czy czytając publikacje naukowe. Szczególnie satysfakcjonujący jest moment, kiedy doświadczalnie udaje mi się potwierdzić hipotezę czy rozwiązać problem naukowy. Trudno mi porównać to uczucie do czegokolwiek innego – opowiada Karol Steckiewicz.

Młody badacz pełnił funkcję kierownika trzech grantów naukowych oraz jednego grantu edukacyjnego. Był stypendystą Ministra Zdrowia, Rektora GUMed oraz British LungFundation. Trzykrotnie otrzymał Nagrody Rektora indywidualne i zespołowe. Opublikował jako pierwszy autor pięć artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej oraz dwa rozdziały w książkach. Osiemnaście razy prezentował wyniki na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, osiem z tych wystąpień zostało nagrodzonych. Odbył ponadto dwa staże zagraniczne na Uniwersytecie Cambridge w zespole prof. Stefana Marciniaka. Współorganizował sześć konferencji naukowych. Jest członkiem zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego GUMed oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Był członkiem Rady Wydziału Lekarskiego oraz Kolegium Elektorów GUMed. Zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii brał aktywny udział w szeregu inicjatyw popularyzujących naukę, takich jak Medyczny Dzień Nauki czy Fun Lab Event.

Nauka dla mnie to wspaniała przygoda, której celem jest zbliżenie się do prawdy. Nauka to możliwość stawiania pytań i szukania na nie odpowiedzi. Nauka to możliwość poznania wartościowych ludzi, dzięki którym poszerzamy swoje horyzonty. Nauka to możliwość uczenia i bycia uczonym. Nauka pozwala mi się spełniać, ale także uczy pokory – dodaje.

Jak podkreśla prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego, sukces młodego naukowca dowodzi wysokiego poziomu dydaktyki w GUMed.

Bardzo się cieszę, że zdecydował się pozostać w naszym uniwersytecie, gdzie będzie kontynuował swoje badania oraz pracę kliniczną. Zarówno tak szybkie uzyskanie przez niego doktoratu, jak i jego postawa w całym okresie studiów są ponadto dowodem, że Wydział Lekarski wykonuje bardzo dobrą pracę i przekazuje studentom nie tylko wiedzę medyczną, ale też prawidłowe wzorce postaw, takie jak pracowitość, wytrwałość w dążeniu do celu i chęć poznawania otaczającego nas świata. Jestem przekonany, że sukces Karola Steckiewicza będzie przykładem dla innych – obecnych i przyszłych – studentów, którzy zdecydują się związać w przyszłości z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym – mówi prof. Owczuk.

źródło: GUMed

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)