Aktualności
Życie akademickie
23 Listopada
Źródło: EUI
Opublikowano: 2022-11-23

Doktorat z historii? Może na EUI?

Do końca stycznia trwa rekrutacja na studia doktoranckie w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Podczas interaktywnych spotkań online, które organizowane są w listopadzie i grudniu, przyszli kandydaci mogą zapoznać się z programem studiów na Wydziale Historii i Cywilizacji.

Europejski Instytut Uniwersytecki (European University Institute, EUI) we Florencji jest międzynarodową instytucją naukowo-akademicką, zajmującą się naukami społecznymi. Oferuje prestiżowe studia doktoranckie i programy badawcze. Rekrutacja na studia doktoranckie trwa od początku listopada do 31 stycznia. Czteroletnie studia doktoranckie prowadzone są w ramach poszczególnych Wydziałów: Ekonomii, Historii i Cywilizacji, Prawa oraz Nauk Politycznych i Społecznych. Co roku studia na EUI rozpoczyna ok. 120 stypendystów państw członkowskich Instytutu, w tym z Polski. Nasz kraj przyznaje maksymalnie 10 stypendiów w wysokości 1500 euro miesięcznie. Stypendyści są również objęci ubezpieczeniem medycznym oraz mogą korzystać z dodatkowych świadczeń dla członków rodziny (małżonka, dziecka).

Jeden z wydziałów EUI – Wydział Historii i Cywilizacji – organizuje interaktywne spotkania online dla chętnych, którzy myślą o studiowaniu wczesnonowożytnej i nowożytnej historii europejskiej. Odbędą się 23 listopada i 6 grudnia. Umożliwią one przyszłym kandydatom zapoznanie się z programem studiów doktoranckich w ramach wydziału poprzez bezpośredni kontakt z profesorami obecnymi doktorantami. Po krótkiej prezentacji na temat EUI oraz Wydziału Historii i Cywilizacji, uczestnicy będą mieli okazję poruszyć interesujące ich kwestie, zadać pytania dotyczące doktoratu, akademickiej atmosfery panującej w EUI, a także życia we Florencji.

Rejestracja na spotkania:

Wszelkie pytania dotyczące programu studiów, stypendiów, wymagań związanych z aplikacją i procedury rekrutacji: applyres@eui.eu (EUI Admissions Office). Pytania związane ze spotkaniami online: fabrizio.borchi@eui.eu. Rekrutacja na EUI trwa do końca stycznia.

Idea European University Institute (EUI) zrodziła się jeszcze w połowie ubiegłego wieku. Urzeczywistniono ją blisko trzy dekady później, gdy do instytutu przyjechali pierwsi naukowcy. Rolą EUI, narzuconą przez założycieli, miało być „studiowanie Europy”. Konwencję ustanawiającą EUI podpisało sześć państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia. Obecnie EUI zrzesza 20 krajów (w tym od 2005 r. Polskę), które co roku oferują w sumie blisko 150 stypendiów. Ubiega się o nie prawie 1500 kandydatów. Można je realizować w czterech dziedzinach: ekonomii, historii i cywilizacji, prawie oraz naukach społecznych. Celem studiów jest powstanie rozprawy doktorskiej, będącej profesjonalnym opracowaniem opartym na najnowszych badaniach naukowych. O studiach we Florencji pisaliśmy w numerze 07-08/2019 FA.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)