Aktualności
Życie akademickie
25 Kwietnia
Fot. Anna Wojnar
Opublikowano: 2022-04-25

Dr Alicja Adamczak z medalem „Plus Ratio Quam Vis”

Wieloletnia prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak otrzymała medal „Plus Ratio Quam Vis”. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom szczególnie zasłużonym za działalność i dokonania dla dobra wspólnoty akademickiej oraz wyjątkowe zaangażowanie w sprawy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a tym samym wcielającym w życie maksymę „więcej znaczy rozum niż siła”.

Dr Alicja Adamczak została uhonorowana w uznaniu zasług na polu prawa własności intelektualnej, zarówno na gruncie naukowym, jak i w działalności publicznej. Wyróżnienie przyznano m.in. za działania rzecz rozwoju współpracy naukowej w zakresie prawa własności intelektualnej oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i promowanie rozwiązań prawnych w tej dziedzinie. Do najważniejszych należą: przygotowanie wraz z polskim środowiskiem naukowym standardów i dobrych praktyk nauczania prawa własności intelektualnej, wsparcie w przygotowaniu na Wydziale Prawa i Administracji UJ studiów magisterskich „Intellectual Property and New Technologies”, promowanie idei ochrony własności intelektualnej w społeczeństwie oraz podejmowanie inicjatyw legislacyjnych i promowanie rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Dr Alicja Adamczak piastowała funkcję prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i przewodniczącej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych (1997–2002) oraz prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (2002–2019–2019). Była jednym z głównych inicjatorów powołania funkcjonujących do dzisiaj wyspecjalizowanych sądów ds. ochrony własności intelektualnej. W swoim wystąpieniu podkreśliła znaczącą rolę Uniwersytetu Jagiellońskiego w inicjatywach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Zwróciła jednocześnie uwagę na istotne wyzwania związane z rozwojem cywilizacyjnym, które wymagają i będą wymagały nowych rozwiązań prawnych w tej dziedzinie.

Medal „Plus Ratio Quam Vis” wręczany jest od 1997 roku osobom zasłużonym dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwszy, wybity dla upamiętnienia 600-lecia odnowienia uczelni przez św. Jadwigę królową i króla Władysława Jagiełłę, otrzymał w 1997 r. papież Jan Paweł II, absolwent i zarazem doktor honoris causa UJ. Do dziś odznaczono medalem ponad 150 osób.

źródło: UJ

Dyskusja (0 komentarzy)