Aktualności
Życie akademickie
05 Lutego
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2024-02-05

Dr Bartłomiej Nowak na czele Rady NAWA

Politolog dr Bartłomiej Nowak został przewodniczącym Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Zastąpił na tym stanowisku prof. Tomasza Pietrzykowskiego, który kierował pracami tego gremium przez dwie kadencje.

Rada jest jednym z dwóch (obok dyrektora) organów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W jej składzie zasiadają przedstawiciele: prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki (dr Bartłomiej Nowak, dr hab. Adam Gendźwiłł), ministra właściwego ds. finansów publicznych (dr hab. Krzysztof Koźmiński), ministra właściwego ds. gospodarki (dr Jakub Pietkiewicz), ministra właściwego ds. zagranicznych (dr hab. Jacek Reginia-Zacharski), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (prof. dr hab. Wiesław Banyś), Krajowej Reprezentacji Doktorantów (Joanna Smolarczyk), Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (Michał Siwek) oraz Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dr hab. Marcin Krawczyński).

Pracami Rady NAWA będzie kierował dr Bartłomiej Nowak, politolog, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce (UNAP). Był prezesem Grupy Uczelni Vistula (2020–22), szefem Katedry Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula (2014–2017), a także dyrektorem wykonawczym Centrum Stosunków Międzynarodowych (2010–2013). Stypendysta European University Institute we Florencji, School of Transnational Governance (2018) i Transatlantic Academy w Waszyngtonie (2013–2014). Ukończył podyplomowe studia dla kadry zarządzającej z zakresu zarządzania reformami politycznymi i ekonomicznymi w Harvard Kennedy School of Government (2005). W przeszłości pełnił również funkcje wykonawcze i doradcze w Parlamencie Europejskim (Bruksela-Strasburg, 2004–2009) oraz Konwencie ds. Przyszłości Europy (Bruksela, 2002–2003).

Do zadań Rady NAWA należy przygotowywanie propozycji wieloletnich kierunków działań i rozwoju agencji, opiniowanie sprawozdań z jej działalności, a także dokonywanie okresowej oceny realizacji planów działania. Do końca obecnej kadencji (2025 r.) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego gremium aktywnie włączy się również w prace nad krajową strategią umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która została utworzona w 2017 roku, działa na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki. Jej celem jest wsparcie procesów międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej, a także upowszechnianie informacji o polskim szkolnictwie wyższym i promocja języka polskiego za granicą.

MK, źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)