Aktualności
Życie akademickie
22 Czerwca
Źródło: www.umcs.pl
Opublikowano: 2023-06-22

Dr Grażyna Szymczak nadal na czele Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów

Dr Grażyna Szymczak, dyrektor Ogrodu Botanicznego UMCS, została wybrana na drugą kadencję na stanowisko prezesa Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce jest organizacją pozarządową działającą od 14 grudnia 2011 roku. Członkami stowarzyszenia są dyrektorzy i kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) tworzących tzw. sieć krajową. Krajowe i regionalne sieci ogrodów botanicznych są coraz ważniejszymi stowarzyszeniami, które zapewniają wsparcie, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk wśród swoich członków.

W połowie czerwca w Arboretum SGGW w Rogowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2023–2026. Funkcję prezesa powierzono po raz drugi dr Grażynie Szymczak.

Ukończyła studia biologiczne (specjalność botanika) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (obecnie Wydział Biologii i Biotechnologii). Od ponad ćwierć wieku pracuje na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, a od 2010 roku kieruje Ogrodem Botanicznym UMCS. W tym czasie Ogród znacznie rozwinął działalność badawczą i edukacyjną na arenie krajowej, stał się ważnym punktem na mapie turystycznej miasta oraz miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Lublina i regionu.

Dr Szymczak jest specjalistką z dziedziny botaniki, a głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest taksonomia, anatomia, cytologia i embriologia roślin, biologia kwitnienia, a także substancje biologicznie czynne w roślinach. Jej dorobek naukowy liczy kilkadziesiąt publikacji, w tym 29 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach z listy JCR i 8 w czasopismach specjalistycznych polskich i zagranicznych, 3 monografie polskie, ponad 100 komunikatów konferencyjnych prezentowanych na wydarzeniach krajowych i międzynarodowych oraz 13 publikacji popularnonaukowych.

Była wykonawcą lub koordynatorem z ramienia UMCS 10 grantów finansowanych z funduszy europejskich i norweskich (m.in. „Ochrona muraw kserotermicznych w Polsce-teoria i praktyka”, „Ochrona bioróżnorodności
siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”, FlorIntergal, „Ochrona czynna polskiej populacji języczki syberyjskiej”) oraz 20 projektów finansowanych z funduszy krajowych (GDOŚ, WFOŚiGW).

Jest współzałożycielką i prezesem Stowarzyszenia Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, Rady Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Od 2007 r. jest również członkiem Zarządu Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a przez 11 lat pełniła funkcję wiceprezesa Lubelskiego Towarzystwa Wspierania Nauk Farmaceutycznych.

Współorganizowała międzynarodowe konferencje naukowe i krajowe oraz organizowała liczne wystawy roślin, np. kaktusów i innych sukulentów, storczyków i roślin mięsożernych, w ramach współpracy z instytucjami pozarządowymi oraz prywatnymi kolekcjonerami.

MK, źródło: UMCS

Pamiętajcie o ogrodach


Dyskusja (0 komentarzy)