Aktualności
Życie akademickie
13 Listopada
Źródło: www.uni.lodz.pl
Opublikowano: 2018-11-13

Dr Joanna Kulesza z UŁ w komitecie doradczym ICANN

Dr Joanna Kulesza z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego została nominowana do komitetu doradczego Internetowej Korporacji ds. Nadanych Nazw i Numerów (z ang. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN). 

Decyzją Komitetu Nominującego ICANN, w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich środowisk zajmujących się zarządzaniem Internetem, dr Kulesza reprezentować będzie europejskich użytkowników Internetu i doradzać zarządowi ICANN we kwestiach dotyczących wszystkich polityk (policies) opracowywanych przez Korporację w latach 2018-2020. Swoją funkcję objęła podczas zakończonego właśnie dorocznego walnego spotkania ICANN w Barcelonie. At-Large Advisory Committee (ALAC) to grupa 15 przedstawicieli użytkowników Internetu z całego świata. Tak jak cała społeczność ICANN, ALAC podzielony jest na 5 regionów geograficznych, z których każdy ma swoją trzyosobową reprezentację. Reprezentują oni interesy użytkowników Internetu, którzy współpracują w ramach organizacji regionalnych (Regional At-Large Organizations, RALOs), skupionych w zgromadzeniu ogólnym (At-Large).

W Europie rolę takiej organizacji pełni EURALO (European Regional At-Large Organization), działająca w oparciu o umowę z ICANN. Udział w EURALO, jak i w innych organizacjach regionalnych, jest dobrowolny i bezpłatny, otwarty zarówno dla firm, jak i osób prywatnych działających w obszarze nazw domenowych i numerów internetowych. Pozwala na bezpośredni wpływ na „polityki” ICANN w otwartym procesie konsultacji.

Aktualnie w skład At-Large wchodzi 230 organizacji i 85 członków indywidualnych, w tym dostawcy usług świadczonych drogą elektroniczną, przedsiębiorstwa internetowe, organizacje konsumenckie, organizacje pozarządowe i osoby związane zawodowo w zarządzanie siecią globalną, w tym naukowcy. Wszyscy oni zabiegają o to, aby Internet pozostał otwartym zasobem, dostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Praca w ramach społeczności ICANN jest dobrowolna i nie wiąże się z dodatkowym wynagrodzeniem.

Źródło: UŁ

 

Dyskusja (0 komentarzy)