Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Źródło: www.umed.pl
Opublikowano: 2023-06-14

Dr Maria Długołęcka-Graham z tytułem doktora honoris causa UM w Łodzi

Dr Maria Długołęcka-Graham, wieloletnia koordynatorka Polish School of Medicine na Uniwersytecie w Edynburgu, odebrała 13 czerwca tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Prof. Lucyna Woźniak, prorektor ds. rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przypomniała w laudacji nie tylko drogę zawodową laureatki, ale i jej społeczne zaangażowanie, wieloletnią aktywność na rzecz kształcenia i współpracy polskich lekarzy i naukowców na Uniwersytecie w Edynburgu. Kultywowanie dziedzictwa i tradycji Polskiego Wydziału Lekarskiego przy Uniwersytecie w Edynburgu stało się podstawą działalności dr Marii Długołęckiej-Graham, która do dziś – poprzez różnorodne programy stypendialne – aktywnie pomaga polskim lekarzom i naukowcom.

Od początku swojej drogi zawodowej związana była z Uniwersytetem w Edynburgu, gdzie ukończyła farmakologię na Wydziale Nauk Medycznych, a następnie w 1975 roku uzyskała stopień doktora farmakologii. W roku 1977 otrzymała stopień magistra w zakresie komunikacji w medycynie, a w 1994 roku uzyskała dyplom w zakresie edukacji medycznej na Uniwersytecie Dundee. Jest autorką i współautorką licznych publikacji naukowych, a jej główne zainteresowania badawcze dotyczyły w początkowym okresie nefrologii, a następnie obszaru szeroko rozumianych nauk o zdrowiu, z zagadnieniami jakości kształcenia na kierunkach medycznych.

Jest członkiem honorowym międzywydziałowego Instytutu Ushera, Collegium of Medicine and Veterinary, Uniwersytetu w Edynburgu. W roku 2010 uczelnia wyróżniła dr Marię Długołęcką-Graham tytułem Univeristy of Edinburgh Benefactor. W 2009 roku została Kawalerem Orderu lmperium Brytyjskiego.

Oprócz znakomitej kariery zawodowej w obszarze medycyny oraz nauk o zdrowiu, swoje życie zawodowe podporządkowała rozwojowi i pogłębieniu współpracy akademickiej pomiędzy polskimi uczelniami medycznymi a Uniwersytetem w Edynburgu, kultywując i rozwijając wspaniały i niezwykle cenny epizod historyczny, jakim było w latach 1941–1949 funkcjonowanie Polskiego Wydziału Lekarskiego (Polish School of Medicine). Szkoła kształciła polskich lekarzy w latach II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu, a jej mury opuściło ponad trzystu absolwentów, dwudziestu z nich uzyskało doktorat i wielu, na trwałe, związało się z rozwojem powojennej edukacji medycznej w Polsce. W 2016 roku, w dowód uznania dla zaangażowania i zasług w budowaniu współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Edynburgu a polskimi uczelniami medycznymi, dr Maria Długołęcka-Graham uzyskała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Edynburgu.

MK, źródło: UMŁ

Dyskusja (0 komentarzy)