Aktualności
Życie akademickie
02 Listopada
Opublikowano: 2022-11-02

Druga edycja programu stypendialnego dla młodych humanistów

Tylko do 20 listopada można zgłosić swój projekt do programu stypendialnego dla młodych humanistów Instytutu De Republica. Na uczestników czeka wsparcie finansowe, cykl semestralnych spotkań oraz wyjazd na Szkołę Letnią. 

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny adresowany do młodych humanistów, studentów i twórców (którzy nie ukończyli 35 roku życia) zainteresowanych współczesnymi przemianami kulturowymi, społecznymi i gospodarczymi. Jego patronem jest Józef Korzeniowski, który stał się jednym z pierwszych świadków i kronikarzy nowoczesnego świata. Jak nikt inny umiał opisać zderzenie cywilizacji, konflikt jednostki ze społeczeństwem oraz dylematy moralne w coraz szybciej globalizującej się rzeczywistości. Jednym słowem: wynalazł język zdolny do opisu nowego świata. Joseph Conrad Fellowship jest próbą powtórzenia tego dzieła w mikroskali.

Program obejmuje:

  • realizację przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
  • comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto;
  • cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
  • Szkołę Letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
  • recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA. W trakcie dwóch semestrów eksplorowane będą następujące zagadnienia:

CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?

FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?

LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?

WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Uczestnicy wyruszą w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

Zgłoszenia do Joseph Conrad Fellowship tylko do 20 listopada. Formularz znajduje się na stronie internetowej Instytutu De Republica.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)