Aktualności
Życie akademickie
31 Maja
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2023-05-31

Dwa nowe laboratoria badawcze w Centrum Nauk Sądowych UW

Genetyką i chemią sądową zajmą się naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego w ramach dwóch nowych laboratoriów utworzonych w uczelnianym Centrum Nauk Sądowych. Działalność pracowni zainaugurowano podczas konferencji NEXTgenerationLAB, która od wczoraj odbywa się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Dwa nowe laboratoria powstały w ramach Centrum Nauk Sądowych UW – powstałej w 2007 roku ogólnouniwersyteckiej jednostki organizacyjnej, która realizuje interdyscyplinarne badania oraz studia kryminalistyczne z pogranicza psychologii, biologii, chemii, fizyki oraz prawa. Zajęcia prowadzone są też przez ekspertów zewnętrznych, np. z laboratoriów policyjnych, a także w jednostkach pozauniwersyteckich, w tym w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, gdzie studenci uczestniczą w zajęciach z medycyny sądowej.

W CNS UW działa także Biuro Ekspertyz, które na zlecenie organów procesowych i innych podmiotów przeprowadza ekspertyzy sądowe i wydaje opinie, m.in. z zakresu identyfikacji sprawców przestępstw i fałszerstw dokumentów. Podzielone jest ono na trzy laboratoria: Kryminalistyki Ogólnej i dwa nowo utworzone – Genetyki Sądowej i Chemii Sądowej.

Posiadane przez nie możliwości techniczne i wyposażenie laboratoryjne, jak również zatrudnieni w nich najwyższej klasy eksperci umożliwiają szybkie rozwiązywanie poważnych przestępstw, takich jak zabójstwa, rozboje, zgwałcenia, produkcja i handel narkotykami. Otwarcie nowych laboratoriów kryminalistycznych powoduje, że nasza uczelnia staje się jednym z liderów w dziedzinie genetyki i chemii sądowej oraz cennym partnerem dla organów ścigania. Utworzenie laboratoriów i ich wyposażenie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez rektora UW – wyjaśnia dr Anna Trynda z Centrum Nauk Sądowych UW.

Laboratorium Genetyki Sądowej łączy w sobie kombinację innowacyjnych i praktycznych koncepcji, dobrych praktyk, aby jak najlepiej pomóc w prowadzonych postępowaniach i w zwiększeniu szybkości wykrywania sprawców przestępstw. Twórcy LGS postawili sobie za cel również łączenie badań naukowych z praktyką w zakresie innowacyjnych rozwiązań i nowatorskich narzędzi taktyczno-technicznych. Prowadzona działalność dotyczy zarówno sfery naukowej, dydaktycznej, jak również usługowej. Kompetencje pracowników, jak również nowoczesne urządzenia dostępne w laboratorium umożliwiają m.in. prowadzenie kryminalistycznej analizy DNA: od ekstrakcji po genotypowanie DNA o wysokiej przepustowości, jak również pomoc w obsłudze miejsc zdarzeń.

Z kolei w Laboratorium Chemii Sądowej wykonywane są ekspertyzy dotyczące badań jakościowych i ilościowych narkotyków, w szczególności na zlecenie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. Ponadto bada się produkty pochodzące z konopi na zlecenie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i podmiotów prywatnych oraz  materiał pochodzący z upraw konopi włóknistych na podstawie przepisów unijnych, na potrzeby hodowców i agencji rządowych.

Działalność nowych laboratoriów zainaugurowano podczas rozpoczętej wczoraj międzynarodowej konferencji NEXTgenerationaLAB. W trakcie trzydniowego wydarzenia uczestnicy omówią m.in. rozwój kryminalistycznych badań genetycznych i chemicznych. Gościem honorowym i key speakerem jest prof. Henry C. Lee, ekspert kryminalistyki oraz twórca Instytutu Kryminalistyki na University of New Haven. Prof. Lee od kilku lat wspomaga działalność naukową i dydaktyczną Centrum Nauk Sądowych na Uniwersytecie Warszawskim i jest „ojcem chrzestnym” magisterskich studiów kryminalistycznych, które prowadzone są od siedmiu lat na Uniwersytecie Warszawskim.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)