Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Źródło: UWM, FNP
Opublikowano: 2021-02-01

Dwoje Polaków ambasadorami AMR Insights

Dwoje polskich naukowców: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej PAN zostało ambasadorami AMR Insights. To to międzynarodowa grupa zrzeszająca specjalistów z całego świata, którzy prowadzą badania naukowe w zakresie antybiotykooporności bakterii.

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest jednym z najważniejszych zagrożeń globalnych, które z każdym rokiem przybiera na sile. Obecnie ok. 700 tys. ludzi umiera z powodu infekcji wywołanych szczepami opornymi na antybiotyki. Szacuje się, że liczba ta do 2050 roku zwiększy się kilkukrotnie.

AMR Insights działa zgodnie ze wskazywaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) inicjatywą „One Health”, która wskazuje, że walka z rosnącą antybiotykoopornością powinna być oparta na współpracy międzyregionalnej i międzydyscyplinarnej na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W związku z tym w AMR Insights zrzeszeni są przedstawiciele władz, instytucje publiczne, środowisko akademickie, instytucje badawcze i firmy prywatne, w tym start-upy, MŚP oraz międzynarodowe koncerny. Misją AMR Insights jest podjęcie wspólnych działań polegających na przekazywaniu spostrzeżeń, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem oraz inicjowanie współpracy na płaszczyznach badawczych, tak aby wdrażać nowatorskie środki przeciwdrobnoustrojowe, alternatywne terapie przeciwdrobnoustrojowe, szczepionki, metody diagnostyki drobnoustrojów oraz rozwijać platformy technologiczne, na których są one oparte.

W styczniu tego roku ambasadorami organizacji zostali: dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska z Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. Piotr Garstecki z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. To jedyni reprezentanci naszego kraju w tym gronie.

Dr inż. Wioleta Chajęcka-Wierzchowska jest adiunktem w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności na Wydziale Nauk o Żywności UWM. Zajmuje się badaniem podstaw genetycznych oporności na antybiotyki, w tym enterotoksyczności i zdolności do tworzenia biofilmu przez mikroorganizmy izolowane z żywności, w tym gotowej do spożycia.

Prof. Piotr Garstecki jest kierownikiem Grupy Badawczej Mikroprzepływów i Płynów Złożonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Prowadzi badania nad tworzeniem nowych technik mikroprzepływowych na potrzeby chemii, biochemii oraz mikrobiologii, ze szczególnym naciskiem na ultraszybkie znajdowanie optymalnych warunków prowadzenia syntezy chemicznej, oznaczanie antybiotykooporności bakterii, oraz tworzenie rozwiązań mających zastosowanie w nowoczesnej diagnostyce medycznej.

MK, źródło: UWM

Dyskusja (0 komentarzy)