Aktualności
Życie akademickie
13 Marca
Fot. Piotr Kieraciński / Forum Akademickie
Opublikowano: 2018-03-13

Dymisja sekretarza stanu w MNiSW

Pracę w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 12 marca zakończył prof. Aleksander Bobko, który od grudnia 2015 r. pełnił funkcję sekretarza stanu. W resorcie odpowiadał za szkolnictwo wyższe.

W ciągu dwóch lat urzędowania koordynował działania związane z umiędzynarodowieniem polskiego szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w powstaniu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i nadzorował jej działania. Nadzorował obszar jakości kształcenia wyższego. Współpracował z Polską Komisją Akredytacyjną, konferencjami rektorów, Radą Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralną Komisją do Spraw Stopni i Tytułów. Brał udział w konsultacjach i współtworzył Konstytucję dla Nauki – projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W czasie pracy w MNiSW uczestniczył w pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Prof. Aleksander Bobko jest senatorem IX kadencji. Z wykształcenia jest filozofem, specjalizuje się w klasycznej filozofii niemieckiej oraz współczesnej problematyce moralnej i polityczno-społecznej. Jest znawcą i tłumaczem Immanuela Kanta oraz autorem kilkudziesięciu publikacji po polsku, niemiecku i angielsku. Prof. Bobko jest absolwentem informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie najpierw rozpoczął pracę asystenta. Potem ukończył filozofię na Papieskim Wydziale Teologicznym. Studiował tez na Uniwersytecie Jagiellońskim.  Uważa się za ucznia ks. prof. Józefa Tischnera.  Związany jest z Uniwersytetem Rzeszowskim. Przed objęciem teki ministerialnej był rektorem tej uczelni. Ma też w życiu etap samorządowy – był radnym i członkiem Zarządu Miasta Rzeszowa.

Jak informuje Ministerstwo Nauki, nie planuje się powołania kolejnego wiceministra w miejsce prof. Bobko. Jego obowiązki zostaną rozdzielone pomiędzy urzędujących wiceministrów.

(r)

Dyskusja (0 komentarzy)