Aktualności
Życie akademickie
28 Września
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-09-28

Dyplom zwolni z części egzaminu na doradcę podatkowego

Uniwersytet w Białymstoku dołączył do grona uczelni, których dyplom zwalnia absolwentów z konieczności zdawania pisemnej części egzaminu na doradcę podatkowego. Umowa w tej sprawie została podpisana 27 września w Ministerstwie Finansów.

Umowa została zawarta pomiędzy Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego, którą reprezentowała jej przewodnicząca prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, a Uniwersytetem w Białymstoku. W imieniu uczelni podpis złożył dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, prorektor ds. rozwoju.

Na podstawie porozumienia absolwenci kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa na Wydziale Prawa UwB będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Uniwersytet w Białymstoku to nie tylko największa uczelnia w północno-wschodniej Polsce, ale również ważny ośrodek badań dotyczących prawa podatkowego. Przedstawiciele uczelni zasiadali w składzie Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego i stanowili trzon Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego. Dzięki podpisanej umowie absolwenci UwB z kierunku doradztwo podatkowe i administracja skarbowa będą zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski, który uczestniczył w podpisaniu umowy.

Umowa z Uniwersytetem w Białystoku określa program kształcenia obejmujący wiedzę i umiejętności wymagane w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Studenci będą uczestniczyć w szerokim katalogu przedmiotów specjalizacyjnych, obejmującym m.in. materialne prawo podatkowe, procedury podatkowe, podatki samorządowe oraz regulacje dotyczące wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Będą także uczyli się przygotowywać pisma procesowe, których sporządzanie jest istotnym elementem pracy doradcy podatkowego.

Pełna realizacja programu pozwoli absolwentom na skorzystanie ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu ustnego, absolwenci uczelni zdobędą uprawnienia doradcy podatkowego. Uczelnia zobowiązała się, aby w sytuacjach nadzwyczajnych egzaminy zdawane były w systemie online (z zachowaniem obowiązujących standardów). Umowa obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 r.

Podobne porozumienia zostały już wcześniej zawarte z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Warszawskim, Uniwersytetem Gdańskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Wrocławskim, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II oraz Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Kierunek doradztwo podatkowe i administracja skarbowa to nowość w tegorocznej ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na studiach niestacjonarnych II stopnia.

Katarzyna Dziedzik, źródło: UwB

Dyskusja (0 komentarzy)