Aktualności
Życie akademickie
14 Października
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-10-14

Dyrektorzy bibliotek akademickich wybrali nowe władze

Danuta Szewczyk-Kłos, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego, została wybrana na przewodniczącą Rady Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2021–2024.

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich (do 2007 r. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych) jest organizacją reprezentującą polskie biblioteki akademickie. Została powołana w Kielcach w marcu 1997 roku z inicjatywy dyrektorów bibliotek uniwersyteckich, uczelni technicznych, rolniczych, pedagogicznych, ekonomicznych, medycznych, artystycznych oraz akademii wychowania fizycznego. Obecnie skupia 90 jednostek z większości ośrodków akademickich w kraju.

Podczas ostatniego posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego ustalono skład Rady Wykonawczej KDBASP na kadencję 2021–2024. Przewodniczącą została Danuta Szewczyk-Kłos, od 2010 roku dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Opolskiego.

W skład Rady weszli ponadto:

  • Jędrzej Lesniewski – dyr. Biblioteki Politechniki Wrocławskiej (zastępca przewodniczącego RW),
  • Urszula Cieraszewska – dyr. Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (sekretarz RW),
  • Małgorzata Dąbrowicz – dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Witold Kozakiewicz – dyr. Centrum Informacyjno-Bibliotecznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
  • Krzysztof Nierzwicki – dyr. Biblioteki Uniwersyteckiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Joanna Potęga – dyr. Biblioteki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,
  • Elżbieta Skubała – dyr. Biblioteki Politechniki Łódzkiej.

Priorytetowe obszary działania nowo powołanej Rady Wykonawczej zostaną nakreślone na jej pierwszym posiedzeniu, które zostało zaplanowane na koniec października 2021 r.

Celem Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich jest m.in.: wspieranie, rozwijanie, udoskonalanie i promowanie bibliotek szkół wyższych, w szczególności poprzez: prezentowanie opinii i stanowisk w sprawach dotyczących bibliotek, podejmowanie działań je integrujących, wspieranie inicjatyw zmierzających do doskonalenia ich funkcjonowania, reprezentowanie interesów pracowników oraz dbałość o społeczny prestiż zawodu bibliotekarza i pracownika informacji naukowej.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)