Aktualności
Życie akademickie
10 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-10

Dziennikarskie stypendia dla studentów

Do końca maja trwa nabór zgłoszeń do ogólnopolskiego programu stypendialnego im. Leopolda Ungera. O stypendia w formie nagrody pieniężnej oraz stażu w polskich i zagranicznych redakcjach mogą się ubiegać studenci wszystkich kierunków i stopni kształcenia do 35 roku życia. 

Stypendium im. Leopolda Ungera to cykliczny program stypendialny, zainicjowany przez rodzinę patrona i uruchomiony w 2013 roku przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest adresowany do młodych dziennikarzy i adeptów tego zawodu. Do tej pory wyłoniono 61 laureatów, którzy mieli możliwość realizacji projektów reportażowych, szlifowania warsztatu pod okiem doświadczonych praktyków i rozwoju pasji dziennikarskiej. Rozpoczął się już nabór do XII edycji.

Do zdobycia są:

  • stypendium w formie nagrody pieniężnej w wysokości 5 tys. zł za utwór publicystyczny spełniający kryteria dziennikarstwa poważnego (dotyczy prac opublikowanych w ostatnim roku kalendarzowym, jak również ukończonych, ale wcześniej niepublikowanych);
  • stypendium w formie dwutygodniowego stażu w redakcji belgijskiego dziennika „Le Soir” w Brukseli;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji dziennika „Gazeta Wyborcza” w Warszawie;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w redakcji tygodnika „Polityka” w Warszawie;
  • stypendium w formie miesięcznego stażu w biurze prasowym Forum Ekonomicznego w Warszawie.

Przy wyborze stypendystów pod uwagę brane będą:

  • opublikowane w różnych rodzajach mediów tematy publicystyczne;
  • praca na rzecz mediów studenckich;
  • współpraca z mediami internetowymi;
  • udokumentowane publikacjami efekty staży dziennikarskich.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: stypendium.unger@umcs.lublin.pl. Termin nadsyłania aplikacji mija 31 maja 2024 roku. Szczegóły dotyczące przyznawania stypendium, w tym regulamin i wniosek znajdują się pod linkiem: www.umcs.pl/pl/stypendium-leopolda-ungera.htm.

Patron programu był cenionym dziennikarzem, komentatorem, felietonistą w takich redakcjach, jak: „Le Soir”, „International Herald Tribune”, „Kultura”, Radio Wolna Europa, „Gazeta Wyborcza”. W 2009 roku za wybitne osiągnięcia dziennikarskie oraz kultywowanie dziedzictwa paryskiej „Kultury” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, z którym był związany przez wiele lat.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)