Aktualności
Życie akademickie
19 Września
Opublikowano: 2017-09-19

Dziś rozpoczyna się Narodowy Kongres Nauki

Dzisiaj, 19 września, rozpoczyna się w Krakowie Narodowy Kongres Nauki. Będzie on stanowił podsumowanie wielomiesięcznej, wyjątkowej debaty środowiskowej. Rozpoczęła się ona ponad rok temu rozpisaniem konkursu na projekty założeń do ustawy. Od października 1016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbyły się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego (nasze relacje z tych konferencji można przeczytać TUTAJ). Odbyło się też wiele innych spotkań, debat i konsultacji.

Głównym punktem rozpoczynającego się Kongresu będzie prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

Narodowy Kongres Nauki będzie też początkiem ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji projektu nowej ustawy. Analizowane będą konkretne propozycje całościowych regulacji ustawowych. Poszczególnym obszarom regulowanym przez nową ustawę zostaną poświęcone wystąpienia, panele i seminaria, na których będzie okazja do zgłoszenia uwag i propozycji odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Narodowy Kongres Nauki będzie początkiem konsultacji tego projektu, po którym zostanie on skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Obrady NKN można śledzić na żywo TUTAJ.

Źródło: MNiSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)