Aktualności
Życie akademickie
22 Września
Fot. K. Pomykała
Opublikowano: 2021-09-22

Dzisiaj otwarcie „Alei lubelskiej nauki”

„Aleja lubelskiej nauki” to multimedialna wystawa przygotowana w ramach XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki. Ekspozycja prezentuje sylwetki 25 znamienitych uczonych z pięciu uczelni publicznych Lublina. 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny czy Politechnika Lubelska mogą poszczycić się wieloma naukowcami, którzy w swojej pracy naukowej osiągali i nadal osiągają sukcesy, zmieniając oblicze nauki oraz na zawsze zapisując się w historii nie tylko Lublina, ale i kraju. Wystawa „Aleja lubelskiej nauki” prezentuje naukowców i opisy ich najważniejszych osiągnięć w formie zdigitalizowanych grafik oraz linorytów.

Ekspozycja będzie prezentowana na dużych ekranach ledowych i jest kontynuacją projektu, jaki powstał na UMCS w 2017 roku. Wówczas studenci drugiego roku grafiki pod kierunkiem dr. szt. Karola Pomykały wykonali największy drzeworyt w Polsce, który powstał na podstawie fotografii z 1927 r. (kongres Solvaya w Brukseli) oraz przedstawiał 29 największych naukowców XX w.

Obecny projekt stworzony na potrzeby trwającego właśnie XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki został przygotowany przez dziewięcioro studentów drugiego roku grafiki na Wydziale Artystycznym UMCS pod kierunkiem ich wykładowcy, dr. Karola Pomykały. Karol Pomykała jest doktorem sztuk pięknych, artystą grafikiem, dyrektorem artystycznym. Związany z Wydziałem Artystycznym UMCS i pracownią Wypukłodruku, rozpowszechnia swoją wiedzę i doświadczenie o grafice. Osoby odpowiedzialne za projekty rysunkowe: Nikola Lupa, Magdalena Korona, Viktoria Piankovska, Valeria Malashewska i Bartosz Kuropiejski. Studentki digitalizujące grafiki to: Paulina Oleksiej, Karolina Kołudzka, Julia Kulczuga i Izabela Kiernicka. W przygotowanie matryc i wycinanie linorytów zaangażowana była cała grupa.

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi w środę, 22 września, o godz. 20:00 na Placu Marii Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających w dniach 22–24 września 2021 r. w godz. 9:00 – 21:00.

Katarzyna Skałecka, źródło: UMCS

fot. K. Pomykała

Dyskusja (0 komentarzy)