Aktualności
Życie akademickie
03 Kwietnia
Fot. Dominik Maiński
Opublikowano: 2019-04-03

East est – I Festiwal Wschodnich Podróży

W dniach 17 i 18 maja w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbędzie się „East est – I Festiwal Wschodnich Podróży”. Współorganizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju KUL.

Idea Festiwalu zrodziła się z chęci zapełnienia luki na mapie spotkań podróżniczych w Polsce. Wśród nich dominują wydarzenia o charakterze ogólnym, a niewiele jest takich, które akcentują tematykę wschodnią. Europa Wschodnia i Azja to interesujący konglomerat kultur i religii: chrześcijaństwa, prawosławia, islamu, hinduizmu, buddyzmu oraz społeczeństw wyrosłych na komunizmie. Coraz większa obecność w Polsce mieszkańców krajów sąsiednich oraz napływ do Europy ludności muzułmańskiej skłania do zapoznania się z nowymi kulturami. Festiwal może mieć wymiar edukacyjny poprzez przybliżanie uczestnikom wydarzenia innych kręgów cywilizacyjnych. W trakcie kolejnych odsłon organizatorzy, poza tematyką ściśle orientalną, planują rozszerzać spojrzenie o inne regiony świata w wymiarze współpracy Wschodu z Zachodem, przenikania się idei i społeczności. W tym kontekście wymyślony został tytuł wydarzenia – „East est” („East” – „Wschód” rozumiany jako region świata po angielsku, „est” – „jest” po łacinie) jako gra słowna akcentująca połączenie aspektów wschodnich z zachodnimi.

Jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach Lublina było zawarcie unii w 1569 roku, której 450. rocznicę właśnie obchodzimy. Polska i Litwa miały mieć wspólnego władcę, wspólny sejm, politykę obronną i zagraniczną. Wśród historyków trwają dyskusje o znaczeniu aktu unii dla obu krajów. Bezsporny jest jednak wzrost potencjału militarnego Rzeczpospolitej Obojga (lub nawet Trojga) Narodów i jej bogactwa ekonomicznego. Litwa przyjmowała kulturowe wzorce zachodnie, a Polska – orientalne. Społeczność Lublina wzbogaciła się o nowych mieszkańców ze Wschodu. Z tej perspektywy Lublin jako miejsce zawarcia unii wydaje się być miastem, w którym nastąpiło największe otwarcie się Polski na Orient, może nawet pierwszy raz w takim stopniu w jej dziejach. Kilka wieków później zaczerpnięto z tych wzorców, tworząc Unię Europejską. Jej granica przebiega niecałe 100 kilometrów od Lublina. Dzisiaj miasto wraca do starych tradycji wielokulturowości i ponownie otwiera się na wschodnie grupy społeczne, zwłaszcza studentów zza Bugu. Na ulicach miasta drugim językiem, który się słyszy po polskim, jest ukraiński. Lublin – idealne miejsce na organizację Festiwalu Wschodnich Podróży – będzie traktowany jako brama Europy na Wschód. Jego historii (a w jej ramach dziejom unii lubelskiej) zostanie poświęcone odrębne miejsce.

Tematyka orientalna rozumiana będzie szeroko. Nie zabraknie również miejsca dla Polski wschodniej. Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące bliższych i dalszych rejonów Europy i Azji, poczynając od krajów byłego Związku Radzieckiego, a na wyspach japońskich i dawnych Indochinach kończąc. Festiwal dobrze komponuje się z polityką współpracy KUL ze Wschodem (rozwijający się kierunek studiów sinologicznych, umowy ze wschodnimi uniwersytetami) oraz ideę ekumenizmu głoszoną przez św. Jana Pawła II. W kontekście miejsca odbywania się Festiwalu w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL akcent zostanie położony na spotkania z podróżnikami, którzy opisują swoje wyprawy, stosując różne formy literackiej wypowiedzi: powieść, reportaż, felieton, publikacja w Internecie itp. W związku z uniwersytecką przestrzenią organizacji wydarzenia ważnym aspektem będzie naukowy wymiar podróży (teoria podróży, podróżowanie w wymiarze kulturoznawczym).

Do pierwszej edycji Festiwalu udało się zaprosić wybitnych polskich podróżników, pisarzy, naukowców i artystów. Swoją obecność potwierdziła Elżbieta Dzikowska. Poza tym Festiwal uświetnią rozmowy m.in. z: Piotrem Brysaczem, prof. Leszkiem Mądzikiem, Piotrem Milewskim, prof. Dariuszem Rottem, Maciejem Sobierajem, dr. hab. Wojciechem Śmieją. Spotkania z podróżnikami będzie wzbogacać szereg wydarzeń towarzyszących m.in. ekspozycje fotografii, wystawy literatury podróżniczej i zabytkowych map, warsztaty origami, warsztaty ceramiczne, warsztaty tworzenia karpackiej biżuterii koralikowej, pokazy florystyczne czy wieczorny koncert śnieżnych mis kryształowych. Muzyczną gwiazdą drugiego dnia Festiwalu będzie Męski Zespół Wokalny KAIROS. Więcej szczegółów na stronie internetowej Festiwalu.

MK

Program East est – I Festiwalu Wschodnich Podróży

 

Dyskusja (0 komentarzy)