Aktualności
Życie akademickie
20 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2024-03-20

Egzaminy na aplikacje prawnicze – UJ bezkonkurencyjny

Nadal nie ma mocnych na prawników z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak jak w latach wcześniejszych, absolwenci Wydziału Prawa i Administracji tej uczelni uzyskali najlepsze wyniki na ostatnich egzaminach na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą.

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną od 2006 roku (na komorniczą zaczęto przeprowadzać dwa lata później). Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i zakres. Od tego czasu do egzaminów przystąpiło w sumie 160 508 magistrów prawa, z czego pomyślnie udało się przebrnąć 75,7 tys. Oznacza to zdawalność na poziomie 47,1%. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najprostszą i najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego. W ubiegłym roku do egzaminów przystąpiło 6058 osób, tj. o 252 więcej niż rok wcześniej. Tym niemniej frekwencja w ostatnich dwóch egzaminach jest najniższa od 17 lat. Najwyższą odnotowano w 2009 r., kiedy egzaminy zdawało ponad 14,2 tys. osób.

Ubiegłoroczni kandydaci reprezentowali 54 polskie uczelnie, w tym 25 publicznych, 29 niepublicznych, a także 8 zagranicznych: Uniwersytet Michała Romera w Wilnie (Litwa), Uniwersytet Europejski we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy), Doniecki Państwowy Uniwersytet Zarządzania (Ukraina), Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet im. Olesia Honczara (Ukraina), Narodową Akademię Prawniczą Ukrainy (Ukraina), The University of Law (Wielka Brytania). Federalną Państwową Budżetową Instytucję Oświatową Wyższego Kształcenia Zawodowego – Rosyjską Akademię Praworządności (Rosja), Narodowy Tomski Państwowy Uniwersytet Badawczy w Tomsku (Rosja)

Spośród ubiegłorocznych absolwentów najwięcej przedstawicieli miały: Uniwersytet Warszawski (280), Uniwersytet Jagielloński (189), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (181) i Uniwersytet Wrocławski (174). Uwzględniając konkretne aplikacje liderami były: UW (adwokacka), UAM (radcowska), Uniwersytet Śląski (notarialna i komornicza). Egzaminy zdało 3667 osób, czyli 60,5% ogółu kandydatów.

Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiły 2394 osoby, z których zdało 1445 (60,4%). O aplikację radcowską ubiegało się 2982 absolwentów, a zdało 1804 z nich (60,5%). Notarialną ścieżkę kariery obrało 542 kandydatów, ale pierwszy etap pomyślnie zaliczyło 296 (54,6%). Wreszcie na egzamin na aplikację komorniczą stawiło się 140 osób, lecz zdały go 122 (87,1%).

Najlepiej wypadli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego (88,4% zdawalności). Od piętnastu już lat krakowska uczelnia dzierży nieprzerwanie pałeczkę lidera w zdawalności. Ponadto w czołówce znaleźli się absolwenci: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,1%), Uniwersytetu Warszawskiego (71%), Uniwersytetu Śląskiego (69,1%), Uniwersytetu Gdańskiego (68,5%), Uniwersytetu Kardynała Stefa Wyszyńskiego (67%), Uniwersytetu w Białymstoku (64,9%), Uniwersytetu Łódzkiego (64,7%), Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (62,4%), Uniwersytetu Wrocławskiego (61,3%). Najlepsze wyniki uzyskały absolwentki UG i UAM oraz absolwent UMCS (po 145 punktów).

Do egzaminów przystąpiło 3731 kobiet, co stanowi 61,6% wszystkich zdających. Wynik pozytywny uzyskało 2223 z nich, zdawalność pań wyniosła 59,6%. Po raz piąty lub więcej przystąpiło do egzaminu 99 osób.

MK, źródło: MS

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje

Dyskusja (0 komentarzy)