Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Źródło: Łukasiewicz
Opublikowano: 2024-03-08

Ekonomista z SGH na czele Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dr Hubert Cichocki, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, został powołany na nowego prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zastąpił dr. Andrzeja Dybczyńskiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Dotychczasowy prezes Łukasiewicza złożył rezygnację 8 lutego, wskazując jako formalną datę rezygnacji 4 marca. Funkcję prezesa sprawował od roku. Minister nauki Dariusz Wieczorek przyjął jego rezygnację. Jednocześnie jako następcę dr. Andrzeja Dybczyńskiego powołał dr. Huberta Cichockiego, adiunkta w Instytucie Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W krótkim terminie priorytetami będą prace nad strategią Sieci, przegląd działalności Centrum, a także stabilizacja działalności operacyjnej w warunkach zarządzania zmianą. Natomiast w dłuższej perspektywie będziemy rozwijać naszą działalność w obszarze komercjalizacji. Jestem głęboko przekonany, że kluczowym czynnikiem rozwoju jest ten właśnie obszar – mówi dr Hubert Cichocki, nowy prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Ukończył studia ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej. Doktorat obronił w Akademii Leona Koźmińskiego. Jest zaangażowany w działalność naukowo-dydaktyczną w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Jego zainteresowania naukowe skupiają się głównie na ekonomice organizacji oraz zarządzaniu publicznym. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie pełnił funkcje doradcy, kierownika wydziału i wicedyrektora biura. Brał udział w realizacji szeregu projektów związanych z działalnością całej organizacji, m.in. dostosowania do zmian regulacyjnych, opracowania i wdrażania polityk organizacyjnych, zmian w zakresie jakości oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pracował także jako konsultant ds. zarządzania w ramach projektu finansowanego przez Komisję Europejską w Urzędzie Audytora Generalnego Albanii.

Łukasiewicz to jedna z największych sieci badawczych w Europie. Liczy obecnie 22 instytuty naukowe, w których pracuje ponad 7 tys. osób i działa 440 laboratoriów z blisko 4 tys. urządzeń kluczowej aparatury badawczej. Jednostki zlokalizowane są w 12 polskich miastach.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)