Aktualności
Życie akademickie
30 Września
Źródło: DISCOM
Opublikowano: 2022-09-30

Eksperci z UJ opracowali materiały pozwalające doskonalić umiejętności miękkie

Umiejętność pracy w grupie, zarządzanie czasem, komunikacja międzykulturowa czy rozwiązywanie sporów – doskonaleniu tych między innymi kompetencji służą bezpłatne materiały dydaktyczne stworzone w ramach projektu DISCOM. Przygotowano je z myślą o studentach i pracownikach naukowych.

Wartość umiejętności miękkich podkreślana jest dziś nie tylko na rynku pracy, ale również w środowisku akademickim. Tymczasem z badania przeprowadzonego w ramach projektu DISCOM wynika, że w opinii zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich oferta dydaktyczna w zakresie soft skills jest niewystarczająca. Respondenci sygnalizowali potrzebę większego nacisku na naukę tych umiejętności.

Wychodząc naprzeciw tym postulatom, przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z instytucjami partnerskimi: Turiba University (Łotwa – lider projektu), Mykolo Romerio universitetas (Litwa), Università degli Studi di Genova (Włochy), Netherlands Business Academy (Niderlandy) oraz Karl-Franzens-Universität Graz (Austria) opracowali różnorodne międzywydziałowe materiały dydaktyczne dla studentów – artykuły i ćwiczenia, a także narzędzia (aplikację mobilną i wykłady video) pomocne przy nauce umiejętności miękkich, takich jak:

  • ability to work in a team (umiejętność pracy w grupie),
  • setting academic and professional goals (umiejętność wyznaczania celów),
  • time management (zarządzanie czasem),
  • multicultural communication (komunikacja międzykulturowa),
  • conflict diagnosis and management (rozwiązywanie sporów).

Z przygotowanych materiałów mogą korzystać nie tylko studenci czy pracownicy naukowi, ale też każdy, kto chce udoskonalić swój warsztat soft skills. Pomoce opracowano w taki sposób, by były przydatne zarówno do indywidualnej nauki, jak i do pracy w grupach. Dostępne są także przewodniki metodologiczne dla prowadzących zajęcia.

Rezultaty projektu powstawały w czasie spotkań grupy roboczej przeprowadzanych stacjonarnie oraz online. Następnie weryfikowali je w praktyce nauczyciele akademiccy w czasie przeprowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego tygodniowego programu „Train the Trainer” we wrześniu 2021 roku, a także studenci (w tym 8 z Polski) biorący udział w szkole letniej Soft Skills zorganizowanej w lipcu 2022 roku w Turiba University. W ramach przedsięwzięcia w Rydze odbyła się także międzynarodowa konferencja naukowa Communication and development of interdisciplinary competences in the digital age, która zgromadziła ekspertów i panelistów z kilku krajów regionu.

Z materiałów można korzystać nieodpłatnie poprzez stronę internetową projektu. Ich opis znajduje się w książce, której cyfrowa wersja jest do pobrania pod linkiem: http://skills.turiba.lv/index.php?id=23. Przygotowano także aplikację mobilną, dzięki której w niezauważalny sposób można codziennie ćwiczyć umiejętności miękkie. Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz poprzez App Store.

Projekt DISCOM („Development of Interdisciplinary Skills for Cooperation and Conflict Management”) był realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ Strategic Partnership Program.

MK, AG

Dyskusja (0 komentarzy)