Aktualności
Życie akademickie
12 Września
Opublikowano: 2023-09-12

Eksperci z OPI stworzyli nowy portal o innowacjach

W internecie pojawiło się nowe miejsce, gdzie każdy znajdzie w jednym miejscu informacje o innowacyjnych projektach, które są przydatne dla przedsiębiorców i środowiska polskiej nauki. Uruchomiony właśnie serwis to nie tylko wielka baza innowacji. Każdy użytkownik otrzyma tam również wskazówki, gdzie znaleźć odpowiedniego eksperta, raport, publikację naukową, a nawet bezpłatny kurs online.

Premiera portalu innowacje.opi.org.pl odbyła się 11 września. Serwis został przygotowany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji. Zawiera odniesienia do innych systemów OPI, takich jak: portal RAD-on, Polska Bibliografia Naukowa, Obsługa Strumieni Finansowania, NAVOICA czy też do systemu Agencji Badań Medycznych. Użytkownicy znajdą tutaj dane dotyczące innowacyjnych publikacji i projektów naukowych, ekspertów w danej dziedzinie, patentów, aparatury badawczej i finansowania badań – w tym darmowe raporty i analizy. Dostępna jest także szeroka oferta bezpłatnych kursów online z platformy NAVOICA, które dotyczą rozwoju innowacyjności.

Rolą państwa jest wspieranie wszystkich podmiotów w dążeniu do rozwoju innowacyjności i niwelowanie istniejących barier. W tym celu właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki wsparło powstanie portalu – mówi Wojciech Murdzek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych w MEiN. – Mamy dostęp do miliardów informacji, jednak wyselekcjonowanie tych najważniejszych, które dotyczą innowacji z poszukiwanej dziedziny, często nie jest najłatwiejszym zadaniem. Nowy portal w prosty i logiczny sposób segreguje działania innowacyjne, tak aby każdy użytkownik szybko dotarł do wiarygodnych danych, które są mu potrzebne – dodaje wiceminister.

Specjalnie z myślą o badaczach pomyślano o tym, by portal w przejrzysty sposób pomagał w wyszukiwaniu informacji o osiągnięciach innych naukowców. Może to być dobra podpowiedź, z kim nawiązać współpracę.

Zauważyliśmy, że brakuje w polskim internecie miejsca, które zbierałoby bogate, ale rozproszone źródła informacji dla biznesu i nauki o powstających w kraju innowacjach. OPI jest głównym twórcą i operatorem systemów informatycznych, które gromadzą dane o polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Zakres informacji w tych systemach jest bardzo szeroki, co może powodować pewne zagubienie użytkowników. W nowym serwisie każdy użytkownik zyskuje dostęp do dużej bazy działań innowacyjnych uszeregowanych w prosty i logiczny sposób, co znacznie ułatwia znalezienie innowacji, której właśnie dana osoba wyszukuje – przekonuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Według Europejskiego Rankingu Innowacyjności 2022, Polska pozostaje w grupie „wschodzących innowatorów”, osiągając poziom 60,5 proc. średniej Unii Europejskiej. Z kolei w ostatniej edycji Globalnego Indeksu Innowacyjności Polska zajęła 38 miejsce – spośród 132 gospodarek na świecie. Tempo wzrostu nie jest jednak zadowalające. Konieczne są intensywne działania kreujące rozwój innowacyjności oraz niwelowanie istniejących barier. Eksperci OPI opracowali raport „Narodowy System Innowacyjności: szanse i wyzwania”, który bezpłatnie dostępny jest na portalu innowacje.opi.org.pl. W ramach prac nad publikacją przeprowadzono szereg konsultacji z interesariuszami, którzy pomogli zidentyfikować najważniejsze bariery rozwoju innowacyjności w Polsce. Wśród nich wykazano m.in. rozproszenie wiedzy i informacji, braki w domenowej wiedzy, edukacji i doświadczeniu oraz małą dostępności danych i narzędzi informatycznych. Biorąc pod uwagę zidentyfikowane bariery, Ośrodek Przetwarzania Informacji rozpoczął pracę nad portalem, który odpowiada na potrzeby użytkowników i pomaga efektywnie znosić wskazane bariery.

MK, źródło: OPI

Dyskusja (0 komentarzy)