Aktualności
Życie akademickie
17 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-17

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją na PB

Ma być taniej, prościej, sprawniej, nowocześniej, transparentniej – Politechnika Białostocka rozpoczyna wdrażanie EZD PUW, czyli Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Uczelnia przeznaczy też 6 mln złotych na informatyzację. W ramach tej kwoty zrealizowane zostaną m.in. informatyzacja procesu kształcenia, zakup urządzeń do e-learningu, system klasy ERP (z ang. enterprise resource planning) służący do kompleksowego zarządzania. Politechnika Białostocka pozyskała fundusze ze środków programu operacyjnego POWER w ramach dwóch projektów: PB2020 oraz PB 2.0.

Informatyczny system do elektronicznego zarządzania dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku cieszy się dużą popularnością. Od 2011 roku funkcjonuje lub jest obecnie wdrażany w wielu instytucjach publicznych w Polsce: ministerstwach, urzędach centralnych i samorządach, sądach i służbie zdrowia na terenie całego kraju. W sumie z tego narzędzia wymiany informacji oraz usprawnienia funkcjonowania urzędów korzysta już ponad 430 partnerów i około 80 tysięcy użytkowników. Na tej liście jest także 26 uczelni wprowadzających EZD PUW jako sposób na ograniczenie dokumentacji papierowej i umożliwiający sprawną komunikację elektroniczną. Dziesięć uczelni już używa EZD PUW jako systemu podstawowego, wspierającego lub do celów edukacyjnych, w pozostałych trwają prace wdrożeniowe.
Do tego grona dołącza Politechnika Białostocka, która wspólnie z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim planuje wprowadzić elektroniczne zarządzanie dokumentacją w ciągu najbliższych dwóch lat.

Więcej informacji o EZD PUW na stronie: www.ezd.gov.pl

Dorota Sawicka

Dyskusja (0 komentarzy)