Aktualności
Życie akademickie
21 Stycznia
Źródło: Wydawnictwo KUL
Opublikowano: 2019-01-21

Encyklopedia 100-lecia KUL

Blisko 3 tysiące haseł, w tym ponad 2 tys. biogramów osób związanych z uczelnią, zawiera dwutomowa „Encyklopedia 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”.  

To prawdziwe kompendium wiedzy powstało z okazji jubileuszu uniwersytetu. Prace nad encyklopedią trwały cztery lata, a zaangażowanych w nie było dwunastu redaktorów uczelnianego wydawnictwa, a także doktoranci i studenci – w sumie ponad pół tysiąca osób. Publikacja dokumentuje dorobek uniwersytetu nie tylko w zakresie działalności dydaktycznej i badań naukowych, ale także wkładu środowiska KUL w życie społeczno-polityczne, literackie, artystyczne i religijne kraju.

Encyklopedia zawiera 2950 haseł, wśród których najliczniejszą grupę (ponad 2/3) stanowią biogramy opisujące ponad 130 polskich kardynałów, arcybiskupów i biskupów, działalność 120 pracowników administracyjnych, darczyńców i donatorów, 100 doktorów honoris causa oraz nagrodzonych innymi nagrodami przyznawanymi przez lubelską Alma Mater. Wśród 264 zaprezentowanych absolwentów, obok najsłynniejszego – ks. prof. Karola Wojtyły – wymieniono m.in. prawnika prof. Ignacego Czumę, filozofa prof. Stefana Swieżawskiego, filologa prof. Irenę Sławińską czy prawnika prof. Wiesława Chrzanowskiego.

Z prawie tysiąca haseł rzeczowych najwięcej dotyczy dawnych i obecnych jednostek organizacyjnych uczelni (wydziałów, instytutów, jednostek międzywydziałowych, ośrodków i centrów naukowo-badawczych, agend administracyjnych). Nie mogło także zabraknąć uniwersyteckich symboli i znaków, tytułów, stanowisk, funkcji i uczelnianych urzędów. Oprócz tego znalazło się miejsce dla stowarzyszeń i organizacji, w tym również studenckich, oraz kół naukowych i fundacji. Dość liczną grupę stanowią hasła omawiające obiekty uniwersyteckie zlokalizowane zarówno w obrębie kampusów na terenie Lublina, jak i zamiejscowe domy pracy twórczej oraz odpoczynku. Nie zapomniano o czasopismach i ważniejszych seriach wydawniczych oraz wydarzeniach, jak konferencje i tygodnie naukowe, wykłady cykliczne czy imprezy artystyczne, ale również tak wyjątkowych jak cud lubelski czy wizyta Jana Pawła II.

Ilustracje wykorzystane w encyklopedii w zdecydowanej większości pochodzą ze zbiorów własnych uniwersytetu, zwłaszcza z Archiwum Uniwersyteckiego KUL, Biblioteki Uniwersyteckiej KUL i Działu Komunikacji. Zasoby te uzupełniły fotografie udostępniane przez autorów poszczególnych tekstów encyklopedycznych, a także liczne, pochodzące ze zbiorów prywatnych pracowników KUL i ich rodzin. Dwutomowe dzieło ukazało się dzięki wsparciu finansowemu Towarzystwa Przyjaciół KUL. Można je nabyć w Wydawnictwie KUL. Wydawcy zapowiedzieli umieszczenie wersji elektronicznej w internecie wraz z możliwością uzupełniania i dodawania haseł.

Źródło: KUL, eKAI

 

Dyskusja (0 komentarzy)