Aktualności
Życie akademickie
14 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-14

Erasmusowcy wciąż zwolnieni z PIT

Stypendia uzyskiwane w ramach programu Erasmus+ mają być nadal zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). W rozporządzeniu, którego projekt przygotowało Ministerstwo Finansów, obowiązujące w tej chwili przepisy przedłużono do roku 2023.

Jest to niezbędne z uwagi na to, że obecne regulacje tracą ważność z dniem 1 stycznia 2019 roku. Nowy projekt zawiera zatem propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu Erasmus+ przez osoby fizyczne w ciągu kolejnych czterech lat. Dotyczyłoby to zarówno osób wyjeżdżających z Polski, jak i przyjeżdżających do naszego kraju z krajów partnerskich programu (państw UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i niektórych krajów kandydujących do Unii).

O wydanie rozporządzenia, przedłużającego dotychczasowe zaniechanie poboru stypendialnego podatku, zwróciło się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z przewidywaną kontynuacją programu Erasmus+. Do rezygnacji z opodatkowania tych dochodów zachęcali twórcy programu, dlatego takie państwa, jak Cypr, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry, Francja czy Wielka Brytania w ogóle zrezygnowały z opodatkowania tych stypendiów.

Program Erasmus+, jak przypomina w uzasadnieniu MF, oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. W myśl programu, rok 2020 ma być ostatnim, w którym uruchomione zostaną konkursy wniosków, ale realizacja zaakceptowanych projektów może trwać do 2023 r. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży. Jest kontynuacją programu Erasmus realizowanego od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)