Aktualności
Życie akademickie
27 Lipca
Opublikowano: 2020-07-27

„Farmalityka”, czyli jak Wydział Farmaceutyczny GUMed otwiera wirtualne drzwi

Jaki kierunek studiów wybrać? Jak na etapie studiów kreować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego? Co mogę robić zawodowo po skończeniu studiów? W tych trudnych dla wszystkich czasach pandemii odpowiedź na powyższe może nie być oczywista, dlatego Wydział Farmaceutyczny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wychodzi naprzeciw potrzebom studentów i kandydatów na studia z nowatorskim projektem „Farmalityka”.

„Farmalityka” zrzesza pasjonatów nauk ścisłych oraz medycyny „szytej na miarę”, wszystkie osoby interesujące się szeroko rozumianą farmacją i analityką medyczną, przemysłem farmaceutycznym, diagnostyką laboratoryjną oraz badaniami nad lekiem. Projekt ma na celu przede wszystkim zachęcenie do czynnego udziału w życiu i działalności popularnonaukowej Wydziału Farmaceutycznego GUMed. „Farmalityka” w przystępny sposób przybliża ofertę dydaktyczną Wydziału oraz przedstawia profil poszczególnych kierunków studiów, nie tylko z perspektywy nauczycieli akademickich, ale także okiem studentów oraz absolwentów aktywnych zawodowo, którzy ukończyli studia na jednym z kierunków:

  • farmacja (jednolite studia magisterskie) – studia trwające 5,5 roku, obejmujące półroczną praktykę w aptece. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólne, przedmioty podstawowe, przedmioty kierunkowe (chemia leków, farmakologia, farmakognozja, technologia postaci leku etc.) oraz szkolenie umiejętności praktycznych. Absolwent studiów jest przygotowany do wykonywania zawodu farmaceuty, zdolnego do pracy w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych, przy hurtowym i detalicznym obrocie leku oraz przy wytwarzaniu leku, w przemyśle farmaceutycznym, jak również do udziału w systemie opieki zdrowotnej i promocji zdrowia, a także do podjęcia specjalizacji lub pracy naukowej;
  • analityka medyczna (jednolite studia magisterskie) – studia 5-letnie, obejmujące przedmioty ogólne w zakresie nauk humanistycznych, organizacyjnych oraz języków obcych; przedmioty podstawowe w zakresie nauk chemicznych, biologicznych i medycznych oraz przedmioty kierunkowe w zakresie laboratoryjnej diagnostyki biochemicznej, hematologicznej, mikrobiologicznej, immunologicznej, genetycznej i molekularnej. Absolwent może wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego w różnych dziedzinach medycyny laboratoryjnej, posiada kwalifikacje do podjęcia pracy w laboratoriach diagnostycznych oraz może podjąć dalsze kształcenie w celu uzyskania tytułu specjalisty;
  • przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny (studia II stopnia) – unikalne w skali kraju studia oparte o tzw. profil praktyczny i kształcenie dualne, łączą edukację teoretyczną z praktyką przemysłową w ramach współpracy z Zakładami Farmaceutycznymi Polpharma SA oraz Oceanic SA. Studia trwają 2 lata, a ich celem jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach wytwarzających produkty lecznicze (ludzkie i weterynaryjne), wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety. Profil praktyczny realizowany poprzez 3-miesięcznemny staż, który odbywany jest w czasie studiów we współpracujących firmach i instytucjach z branży farmaceutycznej i kosmetycznej oraz dzięki znaczącemu udziałowi profesjonalistów z przemysłu w procesie dydaktycznym studentów.

W ramach projektu „Farmalityka” organizatorzy chcą uświadamiać zarówno kandydatów na studia, jak i obecnych studentów, że ukończenie studiów na Wydziale Farmaceutycznym gwarantuje szereg możliwości rozwoju zawodowego, które nie ograniczają się wyłącznie do pracy w aptece lub szpitalnym laboratorium. „Farmalityka” to szereg aktywności promocyjnych:

  • wykłady popularnonaukowe,
  • wykłady tematyczne zaproszonych gości z kraju i zagranicy,
  • panele dyskusyjne z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami akademickimi GUMed oraz studentami wszystkich kierunków GUMed,
  • vlogi, wirtualne spacery i inne multimedialne aktywności interaktywne,
  • współpraca ze szkołami.

Pierwsze wykłady wakacyjne w ramach projektu, których celem jest przybliżenie profilu studiów na Wydziale Farmaceutycznym, kierowane są przede wszystkim do tegorocznych maturzystów i rozpoczynają się już w tym tygodniu (28 oraz 30 lipca). Wykłady odbywać się będą w wersji online na popularnej platformie Zoom! W wirtualnych wykładach jednorazowo będzie mogło uczestniczyć nawet 300 osób jednocześnie. Więcej szczegółów na stronie: https://farm.gumed.edu.pl, gdzie w zakładce „Farmalityka” dostępne są: harmonogram wykładów, listy zaproszonych prelegentów oraz informacje związane z technicznym połączeniem się uczestnika z platformą online.

źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)