Aktualności
Życie akademickie
28 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-28

Festiwal Nauki WSB w Dąbrowie Górniczej

Od 9 do 15 marca odbędzie się XVI Festiwal Nauki organizowany przez Akademię WSB. W trakcie siedmiu festiwalowych dni w Dąbrowie Górniczej oraz w Wydziałach Zamiejscowych uczelni w Cieszynie, Żywcu i Olkuszu zorganizowanych zostanie około 150 wydarzeń: wykładów, warsztatów, laboratoriów, pokazów, debat, dyskusji panelowych.

Celem Festiwalu jest przybliżenie tematyki prowadzonych badań naukowych i przedstawienie ich w zrozumiałej dla każdego, atrakcyjnej formie, sprzyjającej rozbudzeniu ciekawości świata i radości jego poznania. W dotychczasowych piętnastu edycjach uczestniczyło już ponad 200 tys. osób, w tym uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, aktywni zawodowo mieszkańcy aglomeracji śląskiej oraz seniorzy. Tegoroczny Festiwal odbędzie się w dniach 9–15 marca równolegle w Dąbrowie Górniczej (w siedzibie Akademii WSB oraz w placówkach partnerskich), a także w Wydziałach Zamiejscowych uczelni w Cieszynie, Żywcu i Olkuszu. W ciągu 7 dni zorganizowanych zostanie około 150 wydarzeń: wykładów, warsztatów, laboratoriów, pokazów, debat, dyskusji panelowych.

W gronie prelegentów są m.in. prof. zw. dr hab. Eugeniusz Gatnar, prof. zw. dr hab. Małgorzta Zaleska, prof. dr hab. inż. Radosław Buń, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak, prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, prof. dr hab. Dariusz Rott, prof. Marek S. Szczepański, dr inż. Paweł Buchwald, dr inż. Karol Jędrasiak, dr inż. Krystian Mączka i dr inż. Paweł Sobczak. Wśród proponowanych wydarzeń m.in.: teleskopowe pokazy Słońca, debata finansowa o pieniądzu przyszłości oraz „Jak zwiększyć efektywność wstając 2 godziny wcześniej?”, „Kubica czy Kasprow – możliwości psychotechniczne człowieka”, „Tajemnice podziemnej Moskwy”, „Życie, życie jest projektem, którego nigdy nie masz dosyć”, „Biały wywiad internetowy. Jak pozyskiwać informacje w sposób legalny”, „Małżonkowie w życiu i w prawie – współczesne dylematy pokolenia XXI w.”, „Stay Sharp-czyli jak pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych o charakterze niemilitarnym”.

MK

Szczegółowy program XVI Festiwalu Nauki WSB

Dyskusja (0 komentarzy)