Aktualności
Życie akademickie
26 Kwietnia
Opublikowano: 2024-04-26

Finansowe wsparcie dla wrocławskich organizacji studenckich

Koncerty a capella chórów akademickich, projekt modyfikacji bezzałogowego statku powietrznego czy określenie mykobioty wybranych rzeźb krasnali zlokalizowanych w okolicy wrocławskiego rynku – to kilka z dziewiętnastu przedsięwzięć wyłonionych w szóstej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej. Na ich realizację przeznaczono w sumie 120 tys. zł.

Fundusz Aktywności Studenckiej, prowadzony przez Wrocławskie Centrum Akademickie, jest programem miejskim, zainicjowanym przez prezydenta Wrocławia. Jego adresatami są koła naukowe, organizacje i grupy studenckie działające przy publicznych i niepublicznych uczelniach w stolicy Dolnego Śląska. Ma na celu dofinansowanie ich działalności.

W tym roku zmieniono zasady programu i środki można było otrzymać nie tyko, jak było do tej pory, na projekt, ale też na działalność studencką: społeczną, kulturalną i naukowo-badawczą. Wpłynęły 134 wnioski z 13 publicznych i niepublicznych uczelni Wrocławia. Budżet programu zwiększono względem pierwotnie zakładanego o 10 tys. zł. Ostatecznie sumę 120 tys. zł rozdzielono między 19 organizacji studenckich. Wśród nich:

  • SKN Geodetów/SKN Hydrologów i Hydrotechników (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – na analizę wybranych parametrów wody kranowej w odniesieniu do wrocławskich nowo budowanych instalacji wewnętrznych;
  • Akademicki Chór PWr (Politechnika Wrocławska) – na koncerty a capella chórów akademickich;
  • Akademicki Klub Lotniczy PWr (Politechnika Wrocławska) – na modyfikację bezzałogowego statku powietrznego biorącego udział w klasie Advanced na zawodach SAE Aero Design.
  • SKN Mykologów „Mykobiota” (Uniwersytet Wrocławski) – na określenie mykobioty wybranych rzeźb krasnali wrocławskich zlokalizowanych w okolicy wrocławskiego rynku.

Beneficjentami programu zostali także studenci z: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu.

MK, źródło: www.wroclaw.pl

Laureaci VI edycji programu FAST

Dyskusja (0 komentarzy)