Aktualności
Życie akademickie
13 Lutego
Opublikowano: 2017-02-13

Francuskie stypendia dla polskich naukowców

Polscy naukowcy ze stopniem doktora lub profesora mogą już zgłaszać swoje kandydatury na miesięczne pobyty badawcze we Francji. Dofinansowanie jest przyznawane w ramach programu stypendialnego rządu francuskiego.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45. roku życia ze stopniem naukowym doktora czy profesora, którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły już przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium.

W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin. W naukach ścisłych o stypendia mogą ubiegać się naukowcy zajmujący się m.in.: energią, fizyką jądrową, agronomią i bezpieczeństwem żywnościowym, astronomią i kosmologią, nanotechnologiami. W obszarze nauk o człowieku i społeczeństwie na dofinansowanie mogą liczyć badacze, których zainteresowania naukowe skupiają się wokół: migracji, bezpieczeństwa, religii, multimediów w nauczaniu języka francuskiego, tłumaczeń automatycznych, społeczeństwa cyfrowego.

Stypendium przyznawane w wysokości 1375 euro pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu są dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Grafika: http://www.institutfrancais.pl/

Dyskusja (0 komentarzy)