Aktualności
Życie akademickie
04 Kwietnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-04-04

Gdzie studiować psychologię? – rekomendacje KP PAN

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk dokonał ewaluacji uczelni prowadzących kształcenie na kierunku psychologia. Na podstawie wyników tej oceny zarekomendowano studia w 16 uczelniach.

Wachlarz uczelni mających w ofercie kierunek psychologia jest bardzo szeroki. Z danych dostępnych w systemie POLON wynika, że aż 102 jednostki posiadają akredytację do kształcenia na tym kierunku. Członkowie Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk postanowili pomóc osobom zamierzającym podjąć studia psychologiczne, rekomendując najlepsze do tego miejsca. W ocenie jakości kierunku psychologia najwyższą wagę przyznano jakości kadry naukowej. Jednostki spełniające wysokie standardy w tym zakresie (m.in. uprawnienia do nadawania stopnia doktora) uzyskały automatycznie pozytywną ocenę. Ponadto pod uwagę brano:

 • szczegółowy program studiów (czy zawiera kluczowe przedmioty niezbędne do osiągnięcia kompetencji psychologicznych),
 • kompetencje dydaktyków (osiągnięcia praktyczne, publikacje),
 • profil studiów (akademicki czy praktyczny),
 • typ studiów (jednolite magisterskie, pierwszego lub drugiego stopnia),
 • dostępność informacji dla kandydatów.

Na podstawie przesłanych przez jednostki informacji Komitet Psychologii PAN przygotował listę 16 uczelni, które dokładają najwyższych starań w kształceniu przyszłych psychologów (kolejność alfabetyczna):

 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Ateneum – Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • SWPS Uniwersytet Humanistyczny
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski

Zespół oceniający pracował w składzie: dr hab. Michał Harciarek, prof. Dariusz Doliński, prof. Wojciech Pisula. Autorzy raportu zastrzegają jednocześnie, że brak danej jednostki na liście może wynikać albo z tego, że odmówiła ona poddania się ewaluacji, albo po prostu nie została oceniona pozytywnie przez Komitet Psychologii PAN (n było podstaw do potwierdzenia, że studia te są prowadzone właściwie od strony merytorycznej). Nie jest to zatem równoznaczne z tym, że jednostka nie ma formalnego prawa do realizowania studiów psychologicznych, gdyż o tym rozstrzyga Polska Komisja Akredytacyjna.

Komitet Psychologii PAN to grono 40 najwybitniejszych psychologów reprezentujących różne uczelnie.  Jest samorządną, działającą w ramach PAN, ogólnokrajową reprezentacją środowiska naukowego psychologów. W skład Komitetu wchodzą psychologowie, którzy są członkami Polskiej Akademii Nauk, samodzielni pracownicy naukowi wyłonieni w wyniku wyborów, a także specjaliści zaproszeni do udziału w pracach Komitetu. Działania Komitetu służącą integrowaniu uczonych całego kraju oraz promowaniu wysokiej jakości badań naukowych, publikacji, nauczania psychologii. Dla realizacji tych zadań Komitet powołuje Komisje i Zespoły robocze.

MK, źródło: Komitet Psychologii PAN

 

Dyskusja (1 komentarz)
 • ~Jarek 05.10.2022 20:11

  Pragnę dodać do powyższej listy Apeirona ktory od tego roku wprowadził Psychologię. Muszę powiedzieć że zarówno sama uczelnia -budynek jak i program , kadra i funkcjonowanie uczelni na najwyższym poziomie!