Aktualności
Życie akademickie
11 Kwietnia
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2024-04-11

Generatywne AI w biznesie – jak z nich skutecznie korzystać?

Jak odpowiedzialnie wykorzystać sztuczną inteligencję do budowania swojej przewagi rynkowej – odpowiedzi na to pytanie dostarcza raport „Generatywne AI w biznesie” przygotowany przez interdyscyplinarny zespół z udziałem naukowców Uniwersytetu Łódzkiego.

Sztuczna inteligencja utożsamiana kiedyś głównie z inżynierią budowania inteligentnych maszyn, dzisiaj działa na różnych poziomach autonomii, zmierzając w kierunku rozumienia ludzkich intencji i emocji. Jej postępująca demokratyzacja za sprawą rozwoju modeli generatywnych (GenAI) stawia szereg pytań o to, jak wykorzystać ją odpowiedzialnie i racjonalnie do budowania swojej przewagi rynkowej. Odpowiedzi na to pytanie dostarcza zainicjowany przez firmę Deviniti raport „Generatywne AI w biznesie” przygotowany przez interdyscyplinarny zespół autorów reprezentujących zarówno świat biznesu, jak i nauki.

Wydaje się, że początkowa fascynacja i zachwyt towarzyszące pojawieniu się pierwszych modeli generatywnej AI stopniowo ustępują miejsca coraz bardziej dojrzałym i skutecznym metodom ich wykorzystania w praktyce rynkowej. I chociaż pozornie można patrzeć na GenAI poszukując analogicznych związków i zależności, jak w przypadku wcześniejszych zastosowań sztucznej inteligencji, to kluczowa może okazać się zdolność biznesu do wykraczania poza to co już nam znane – przyznaje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Centrum Inteligentnych Technologii Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, współautorka raportu.

Jak wynika z prognoz McKinsey’a, modele GenAI mogą zwiększyć wartość globalnej gospodarki nawet o 4,4 biliona dolarów rocznie, a eksperci Boston Consulting Group szacują, że już w przyszłym roku generatywna AI osiągnie
około 30% udziału w całym rynku sztucznej inteligencji. Dotyczy to zarówno modeli jednomodalnych, jak np. modele text-to-text, text-to-music, text-to-video itp., jak i wielomodalnych, czyli takich, które równocześnie umożliwiają zrozumienie i generowanie więcej niż jednego typu danych, np. tekstu i wideo. Te drugie już wkrótce mają stanowić ponad 60% rozwiązań generatywnej AI. Uzasadnione wydaje się zatem przypuszczenie, że w najbliższym czasie biznes będzie intensywnie poszukiwał inspiracji pozwalających na wdrożenie konkretnych narzędzi GenAI, jaki i bacznie przyglądał się przykładom ich implementacji. Ma to znaczenie nie tylko z punktu widzenia skuteczności realizowanych działań, ale także istoty pogłębiających się interakcji człowiek-AI, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych branż, sektorów rynku czy możliwości i ograniczeń pojedynczych przedsiębiorstw.

Nadchodzący rok 2024 zapowiada się jako era autonomicznych asystentów AI, zdolnych do pracy nad kompleksowymi projektami, a nie tylko pojedynczymi zadaniami. Synergia między pracownikiem czy zespołem pracowników a technologią ma potencjał znacząco zwiększać wartość biznesową, podkreślać znaczenie marki i przyczyniać się do pozytywnego odbioru wdrażania AI w środowisku biznesowym. W perspektywie najbliższych lat możemy spodziewać się, że współpraca człowiek-AI stanie się fundamentem nowoczesnych strategii biznesowych, otwierając drogę do niezliczonych innowacji i usprawnień operacyjnych – mówi Sebastian Kondracki, Chief Innovation Officer w firmie Deviniti, pomysłodawca i współautor raportu.

Niewątpliwe rozwój generatywnej AI pociągnął za sobą szereg wyzwań, w tym tych dotyczących cyberbezpieczeństwa, praw własności, dezinformacji czy naruszenia praw podstawowych konsumentów. Podstawę do przeciwdziałania im stanowi AI Act przyjęty w marcu 2024 roku przez Parlament Europejski. Reguluje on zasady bezpiecznego wykorzystania sztucznej inteligencji, przy jednoczesnym wsparciu działań na rzecz innowacyjności. Dokument wskazuje także na pewne ograniczenia wykorzystania tej technologii, jak chociażby punktowa ocena obywateli, tzw. social scoring.

Konieczne jest jednak równoległe rozwijanie ram etycznych określających zasady projektowania, wdrażania czy korzystania z rozwiązań opartych na GenAI – dodaje dr Dominika Kaczorowska-Spychalska.

źródło: UŁ

Dyskusja (0 komentarzy)