Aktualności
Życie akademickie
23 Lipca
Fot. Krzysztof Sośnica
Opublikowano: 2021-07-23

Geodeci z UPWr zmierzyli i zmapowali Jaskinię Niedźwiedzią

Studenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykonują pomiary geodezyjne wnętrza i otoczenia jednej z najpiękniejszych i najbardziej zjawiskowych jaskiń w Europie – Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.

Jaskinia jest jedną z największych atrakcji Kotliny Kłodzkiej. Znajduje się w Masywie Śnieżnika Kłodzkiego, na prawym zboczu doliny Kleśnicy. Została odkryta w 1966 r. Jest długa na około 4500 m, a deniwelacja (różnica pomiędzy najniższym i najwyższym punktem) wynosi 118 m. To największa jaskinia Sudetów i jedna z głębszych w Polsce. Jej korytarze oraz ściany pokrywają liczne formy naciekowe, takie jak okazałe stalagmity, stalaktyty, stalagnaty, kaskady, misy martwicowe oraz draperie naciekowe. Z jaskini wydobyto 20 tys. szczątków kostnych zwierząt plejstoceńskich, w tym niedźwiedzia jaskiniowego, lwa jaskiniowego oraz hienę jaskiniową.

Korytarze są położone na trzech poziomach połączonych tzw. kominami. Poziom górny zachowany jest szczątkowo. Poziomem środkowym biegnie udostępniona dla turystów niezwykle atrakcyjna trasa turystyczna z niepowtarzalną i dobrze zachowaną szatą naciekową jaskini oraz dużą liczbą kości zwierząt epoki lodowcowej. Partie dolne są niedostępne dla turystów.

Badania w Jaskini Niedźwiedziej są częścią obozu naukowego Studenckiego Koła Naukowego Geodetów.

Pierwszy pomiar geodezyjny Jaskini Niedźwiedziej wykonany przez Studenckie Koło Naukowe Geodetów z UPWr odbył się w 1975 roku. Wówczas założono geodezyjną sieć pomiarową wewnątrz jaskini pozwalającą na monitoring wnętrza z dokładnością sub-milimetrową. Od tego czasu systematycznie wzrasta zakres prac pomiarowych, a tym samym wiedza naukowa o jaskini – informuje prof. Krzysztof Sośnica z UPWr.

Studenci, pod opieką dr. inż. Kamila Kaźmierskiego oraz dr. inż. Adriana Kaczmarka,  wykonywali pomiar w nocy, gdy ruch turystyczny zamiera, w ekstremalnie trudnych warunkach, przy słabym oświetleniu, wysokiej wilgotności oraz stałej, niskiej temperaturze, w wąskich korytarzach.

Jaskinia została kompleksowo pomierzona i zmapowana z wykorzystaniem skanowania laserowego, niwelacji precyzyjnej oraz grawimetrii. Pozwoli to na inwentaryzację liczby oraz wielkości stalaktytów oraz stalagmitów, analizę deformacji pionowych, identyfikację uskoków tektonicznych oraz wykrycie pustych przestrzeni z anomalii grawimetrycznych. Wnętrze jaskini zostało ponadto sfilmowane kamerą 360 stopni.

 

Dyskusja (0 komentarzy)