Aktualności
Życie akademickie
01 Lutego
Źródło: www.urania.edu.pl
Opublikowano: 2019-02-01

GEOPLANET nowa szkoła doktorska PAN

23 stycznia oficjalnie została powołana do życia Szkoła Doktorska GEOPLANET. To interdyscyplinarna inicjatywa dydaktyczna 7 jednostek naukowych: Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Instytutu Geofizyki PAN, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytutu Nauk Geologicznych PAN oraz Instytutu Oceanologii PAN. Szkoła jest skierowana do doktorantów, których zainteresowania badawcze koncentrują się na Ziemi i kosmosie.

Wspólna dla tworzących ją instytutów metodyka badawcza wykorzystuje aparat pojęciowy nauk fizycznych i chemicznych, matematyki oraz geologii. Komplementarność reprezentowanych dyscyplin naukowych sprawia, że to unikatowe przedsięwzięcie pokrywać będzie zasadnicze spektrum badań poznawczych Ziemi i innych planet.

Szkoła wykorzystująca wspólne bazy danych i pracująca w interdyscyplinarnych grupach badawczych, stanowić będzie nowość zarówno w skali kraju, jak i na międzynarodowym rynku edukacyjnym.

Szkoła prowadzić będzie kształcenie doktorantów w tematyce m.in.: zmian klimatycznych, dynamiki procesów geofizycznych i kosmicznych, naturalnych katastrof i zjawisk ekstremalnych na Ziemi, w oceanach i w kosmosie, ochrony i eksploatacji zasobów naturalnych, monitoringu procesów występujących na Ziemi, w oceanach i w Układzie Słonecznym, rozwijania nowych metod badawczych i pomiarowych Ziemi i kosmosu.

JK

(Źródło: IGF PAN)

Dyskusja (0 komentarzy)