Aktualności
Życie akademickie
17 Lipca
Opublikowano: 2017-07-17

Gowin o nowej ustawie: Zmieniamy system stopni naukowych i kariery akademickiej

W wywiadzie dla naszej redakcji, opublikowanym w FA nr 7-8/2017, pytany o główne obszary, w których zmienią się regulacje prawne, Jarosław Gowin wyliczył: ewaluację działalności naukowej, system stopni naukowych i kariery akademickiej.

„Po pierwsze, zmieniamy klasyfikację dyscyplin naukowych. W Polsce doszło do zbyt wąskiej specjalizacji dyscyplin, co jest jednym z ważnych ograniczeń rozwoju polskiej nauki. Żeby nie wyważać otwartych drzwi, chcemy skuteczniej włączyć polską naukę w krwioobieg nauki światowej przez przyjęcie klasyfikacji dyscyplin stosowanej przez OECD. Przyszłych dyscyplin będzie około czterdzieści, a nie ponad sto” – poinformował minister nauki.

„Nie będziemy ewaluowali jednostek naukowych, np. wydziałów, lecz dyscypliny w całych uczelniach. Przykładowo, jeżeli kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim jest uprawiane na kilku wydziałach, które mają inne kategorie naukowe, to w przyszłości kategoria będzie dotyczyła dyscypliny w całej uczelni, a nie w jednostce” – dodał.

„Uprawnienia do nadawania stopni naukowych będą miały nie jednostki, tylko uczelnie w określonych dyscyplinach. Habilitować będą mogły te, które otrzymały w danej dyscyplinie kategorię A i A+. Jeżeli dana uczelnia będzie miała w dyscyplinie kategorię B+, będzie mogła doktoryzować. Kategorie B i C nie będą uprawniały do nadawania stopni naukowych”.

Pytany o paragrafy, które pozostaną niezmienione, zapewnił: „Chcemy pozostawić podział studiów na akademickie i praktyczne; utrzymamy system boloński, zamierzamy zachować system pomocy materialnej dla studentów. Regulacje wprowadzone w tym zakresie przez moich poprzedników są skuteczne i nie wymagają zasadniczych zmian”.

(fig)

Dyskusja (0 komentarzy)