Aktualności
Życie akademickie
20 Lipca
Opublikowano: 2017-07-20

Gowin o nowych zasadach kariery naukowej: Zasadniczej reformie ulegnie system kształcenia doktorantów

W rozmowie z redakcją „Forum Akademickiego” wicepremier Gowin ujawnia plany nowej ścieżki kariery akademickiej: „Chcemy zrezygnować ze studiów doktoranckich, które są zbyt wąskospecjalistyczne i zastąpić je interdyscyplinarnymi szkołami doktoranckimi na poziomie uczelni. Pozostawimy studia doktoranckie stacjonarne i eksternistyczne, czyli z wolnej stopy. Zamierzamy stworzyć ścieżkę dla wybitnych doktorantów i promotorów. Będzie to konkurs na granty promotorskie prowadzony przez Narodowe Centrum Nauki”. 

„Studia doktoranckie nie powinny być sposobem na przedłużanie sobie młodości” – dodaje minister nauki.

Pytany o zakaz zatrudniania na stanowisku naukowym w uczelni, w której broniło się doktorat, odpowiada: „Nie ukrywam, że jestem zwolennikiem tego rozwiązania. Z bólem zgodziłem się z niego zrezygnować, ale opór ze strony środowiska akademickiego był zbyt duży. Przedstawiano zresztą bardzo racjonalne argumenty, wskazując na zbyt niski poziom płac i zamożności społeczeństwa w naszym kraju. Tego typu rozwiązanie mogłoby też dyskryminować kobiety naukowców. Chcemy za to stworzyć w ustawie system silnych zachęt do mobilności tego rodzaju”.

Tekst wywiadu w otwartym dostępie na stronie FA

(fig)

Dyskusja (0 komentarzy)