Aktualności
Życie akademickie
12 Października
Opublikowano: 2017-10-12

Granty badawcze prezydenta Płocka dla naukowców miejscowych uczelni

Pracownicy naukowi uczelni wyższych w Płocku będą mogli ubiegać się o granty badawcze w ramach konkursu prezydenta tego miasta. Projekt zakłada, iż środki na ten cel w latach 2018-2019 mają wynieść w sumie 400 tys. zł.

Wnioski o granty będą mogły składać osoby ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego, wykładowcy płockich uczelni: filii Politechniki Warszawskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz Wyższego Seminarium Duchownego.

„Chcemy, jako miasto, wesprzeć uczelnie w tym, by jak najwięcej naszych, płockich naukowców mogło osiągać tytuł samodzielnego pracownika naukowego, a więc doktora habilitowanego, a także profesora” – powiedział prezydent Płocka Andrzej Nowakowski na wtorkowej konferencji prasowej. „Zależy nam na rozwoju środowiska akademickiego w Płocku” – podkreślił.

W sprawie konkursu grantowego prezydent Płocka wydał we wtorek specjalne zarządzenie. Zawiera ono m.in. regulamin ubiegania się wsparcie finansowe projektów badawczych, który został przygotowany we współpracy z miejscowymi uczelniami.

„Jeśli chodzi o koszty, to planujemy, że pula grantowa w 2018 r. i 2019 r. wyniesie po 200 tys. zł. To są wstępne założenia. Zobaczymy, ile będzie wniosków, jakie będzie zainteresowanie naszych naukowców” – zapowiedział Nowakowski.

Jak zaznaczył, celem konkursu jest „wzmocnienie potencjału naukowego regionu płockiego”. Dodał, iż o granty będą mogły ubiegać się osoby mieszkające w Płocku lub powiacie płockim ziemskim, jednocześnie związane z uczelniami wyższymi działającymi na terenie miasta.

Prezydent Płocka wyjaśnił, że prace naukowe, których autorzy będą aplikowali o granty w ramach konkursu będą musiały dotyczyć m.in. rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz efektywności zarządzania w administracji publicznej, rozwoju infrastruktury społecznej, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem instytucji oświaty, kultury, służby zdrowia i pomocy społecznej, a także innowacyjności i konkurencyjności regionu, rozwiązywania problemów zdrowotnych mieszkańców miasta oraz kultywowania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Nowakowski dodał, że wnioski o granty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez specjalną komisję, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Płocka oraz miejscowych uczelni wyższych.

„Komisja ustali, jak będą dysponowane środki na granty, czyli jaka kwota zostanie przeznaczona na poszczególne projekty badawcze. Końcowym efektem grantu powinny być publikacje naukowe i prezentacje na konferencji naukowej, której organizatorem będzie miasto. Konferencja taka planowana jest w 2019 r.” – powiedział prezydent Płocka.

Rektor płockiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Maciej Słodki ocenił, iż projekt grantów to znacząca pomoc dla pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich miejscowych uczelni. „Na pewno jest to mocne wsparcie w dążeniu do akademickości Płocka” – oświadczył. Zwrócił uwagę, że granty będą adresowane do osób, „które już wykazały się znacznym dorobkiem naukowym i udowodniły, że potrafią przekuć finanse na dobrej jakości badania naukowe i publikacje”.

„Projekt jest trafiony. To pozytywna inicjatywa i dla miasta, i dla uczelni. Jeżeli chcemy być miastem akademickim, musimy mieć samodzielną kadrę naukową” – powiedział prof. Roman Marcinkowski z płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Według niego, współcześnie istnieje potrzeba by każda uczelnia była jednocześnie ośrodkiem naukowym. „Uczelnia liczy się tyle, ile jest nauki w tej uczelni, a rozwój tej nauki zależy od samodzielnych pracowników naukowych” – podsumował.

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

Dyskusja (0 komentarzy)