Aktualności
Opublikowano: 2018-01-22

Gwiazda internacjonalizacji błyszczy na UMK

Dr hab. Dominik Antonowicz, pełnomocnik rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, został laureatem pierwszej edycji Nagrody Środowiskowej „Gwiazdy Internacjonalizacji” przyznawanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Toruński socjolog został doceniony za wybitny wkład w umiędzynarodowienie polskich uczelni. Naukowca z UMK  wyróżniono w kategorii Research Star/ Gwiazda Badań nad Umiędzynarodowieniem 2018.

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele głównych instytucji i organizacji uczestniczących w procesach umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Patronat nad przedsięwzięciem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

„Gwiazdy Internacjonalizacji” zostaną wręczone 29 stycznia 2018 r. podczas uroczystej gali konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2018” w Gliwicach. Więcej o nagrodzie: http://gwiazdyinternacjonalizacji.pl/

Dr hab. Dominik Antonowicz jest pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ds. organizacji i ewaluacji badań naukowych oraz kierownikiem Zakładu Socjologii Nauki na Wydziale Humanistycznym UMK. Jest absolwentem UMK w Toruniu (kierunku: socjologia) oraz Birmingham University (Public Management). Na UMK w Toruniu pracuje od 2002 r. Zajmuje się badaniem polityki publicznej w zakresie szkolnictwa wyższego, w tym zwłaszcza ewaluacją badań naukowych, a także ustrojem i zarządzeniem instytucjami akademickimi. Prowadzi również badania nad społecznym fenomenem kibicowania.

Pracował w School of Public Policy, University of Birmingham (UK), Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na University of Twente oraz  Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) na University of Porto. Był także stypendystą rządu brytyjskiego (Chevening Scholar) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polski („Start” oraz „Kolumb”). Od 2011 r. jest członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN).

Anna Płaczek

Dział Promocji i Informacji UMK

Dyskusja (0 komentarzy)