Aktualności
Życie akademickie
07 Września
Opublikowano: 2022-09-07

Hackathon o przeciwdziałaniu suszy

W dniach 4–5 października w Stacji Filtrów Warszawskich odbędzie się hackathon nawiązujący do problemów związanych ze zmianą klimatu. Rejestracja na wydarzenie trwa do 16 września.

Organizatorem hackathonu jest Platforma Zielonego Dialogu UW. Jako jeden z sześciu podmiotów w Europie, wyłonionych w konkursie EIT Climate KIC, przeprowadzi to wydarzenie w ramach New European Bauhaus Hackathons of 2022. To inicjatywa Komisji Europejskiej skoncentrowana wokół zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, społeczeństwa i kultury, mająca na celu połączenie doświadczeń, idei zrównoważonego rozwoju oraz integracji na drodze ku realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

Jest to pilotażowy projekt wspólnoty EIT Climate-KIC, która chce zbudować metodologię hackathonów prowadzonych pod jej patronatem w przyszłości. Dlatego metodologia była przez jury oceniana równie wysoko, co zawartość merytoryczna projektu. Propozycja Platformy Zielonego Dialogu obfituje w innowacyjne metody dydaktyczne i elementy design thinking – podkreśla prof. Agata Dziewulska, kierująca projektem, pełnomocniczka rektora UW ds. Platformy Zielonego Dialogu oraz zastępczyni przewodniczącej Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

Nagrodzony projekt pod nazwą „Drought re-drafting with NEB skills for the future” skupi się na jednym z największych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu – suszy.

Woda to dobro wspólne – nasze i kolejnych pokoleń – dlatego nigdy nie może być traktowana jako towar handlowy. Zasoby wodne tylko pozornie są odnawialne, co potwierdza występująca powszechna i długotrwała susza. Naszym obowiązkiem są badania procesu suszy, a zaszczytem znajdowanie rozwiązań dla minimalizacji wszystkich, coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk wodnych, do których należy susza i powódź – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, przewodnicząca Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

Organizowany przez Platformę Zielonego Dialogu UW H2Othon odbędzie się 4 i 5 października w Stacji Filtrów Warszawskich. Rejestracja na wydarzenie trwa do 16 września, a zgłoszenia można dokonać poprzez formularz na stronie Wydziału Geologii UW. Zadaniem uczestników będzie określenie odpowiedzialnego modelu zachowań różnych grup w obliczu problematyki suszy, zdefiniowanie umiejętności przyszłości (skills for the future), koniecznych w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, a także zawarcie swoich wniosków w formie scenariusza filmowego. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. euro na realizację swojego filmu.

Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, które przez dwa dni będą pracować m.in. z wykorzystaniem metody Product Design Sprint, przy wsparciu zespołu psychologów koordynowanych przez prof. Mirosławę Huflejt-Łukasik z Wydziału Psychologii UW oraz zaproszonych do udziału mentorów.

Hackathon uzupełniony będzie o serię dodatkowych wydarzeń przygotowujących uczestników merytorycznie i rozwijających ich kompetencje miękkie. Osoby, które wezmą udział w hackathonie oraz przynajmniej w jednym z wydarzeń towarzyszących, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy o suszy.

źródło: UW

Dyskusja (0 komentarzy)