Aktualności
Życie akademickie
08 Grudnia
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2021-12-08

Hajfa bliżej Polski

Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich otwarto na Uniwersytecie w Hajfie. To pierwsza tego typu placówka na terenie Izraela.

Do tej pory na fakultecie humanistycznym na Uniwersytecie w Hajfie działał zespół, który dzięki współpracy z Instytutem Polskim i wsparciu Wydziału Historii Żydów, prowadził zajęcia z języka polskiego i kursy z historii Polski oraz rozwijał współpracę naukową z polskimi instytucjami. Teraz – dzięki powołaniu Interdyscyplinarnego Ośrodka Studiów Polskich – uczelnia staje się jednostką realizującą programy badawcze obejmujące język, historię czy kulturę polską. Studenci i naukowcy z Izraela będą mieli możliwość uzyskania finansowania na prowadzenie badań nie tylko nad przeszłością, ale także współczesnymi tematami, dotyczącymi polskiej kultury i języka. Dodatkowo IOSP organizował będzie wydarzenia dla szerokiej publiczności promujące nadwiślańską historię, dziedzictwo i naukę.

Ośrodek mógł powstać dzięki współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz przy wielkiej determinacji i zaangażowaniu kadry University of Haifa. Jest to pierwsza tak szeroko zakrojona inicjatywa związana ze studiami polskimi współfinansowana ze środków NAWA. Warto podkreślić, iż w projekt ten są włączeni nie tylko badacze związani z tematyką polską, inicjatywa ta zyskała również duże wsparcie dziekana Wydziału Humanistycznego UoH, prof. Efraima Leva, i rektora uczelni prof. Gura Alroeya – mówi Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Prof. Gur Alroey w swoim wystąpieniu podczas uroczystego otwarcia Ośrodka cieszył się, że to właśnie za jego kadencji powstaje HIUPS (Interdisciplinary Unit for Polish Studies at University of Haifa). Wyraził nadzieję, że współpraca między UoH a NAWA będzie miała długofalowy charakter i pozwoli oddziaływać szerzej niż kontekst współpracy dwóch wspomnianych instytucji.

Z punktu widzenia promocji studiów polskich ważne jest szerokie spektrum badań i projektów realizowanych przez kadrę i studentów skupionych wokół lidera nowo powstałego Ośrodka, prof. Marcosa Silbera. On sam zajmuje się polsko-żydowską historią XIX i XX wieku, badając tworzenie się myśli narodowej w obu społecznościach. Dr Burda-Fischer analizuje dorobek Stanisława Vincenza i angażuje się w prace nad kształceniem nowego pokolenia polsko-hebrajskich tłumaczy literatury. Zainteresowania doktorantów i postdoków związanych z Ośrodkiem obejmują tematykę nowoczesnego muzealnictwa, życia codziennego Żydów w przedwojennej Polsce czy urbanistyki osiedli żydowskich w Łodzi. Tak szeroki zakres tematyki badawczej stanowi o prawdziwej interdyscyplinarności IOSP, dzięki czemu realizowane projekty będą mogły być rozpowszechniane w wielu środowiskach naukowych – tłumaczy Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA.

Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich na Uniwersytecie w Hajfie utworzono dzięki umowie podpisanej przez Uniwersytet w Hajfie i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przy wsparciu Instytutu Polskiego w Tel Awiwie.

źródło: NAWA

Dyskusja (0 komentarzy)