Aktualności
Życie akademickie
16 Października
Fot. Andrzej Romański
Opublikowano: 2020-10-16

Historyk z UMK odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy.

Odznaczenie wręczył 15 października ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Werner Almhofer. Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I Klasse przyznany został za zasługi prof. Dybasia dla pogłębienia relacji między Austrią a Polską, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch projektów realizowanych w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu: „Karol Lanckoroński i jego rękopiśmienna spuścizna w Austriackiej Bibliotece Narodowej” oraz „Polonika w archiwach austriackich”.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś pracuje w Katedrze Historii Wojskowej na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Na toruńską uczelnię, gdzie od 2001 roku kierował Zakładem Historii Europy Wschodniej UMK, powrócił w 2019 roku po trzech czteroletnich kadencjach na stanowisku dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu. W latach 1998–2001 był zatrudniony w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku. Wcześniej pracował w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk (1981–1992) i Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN (od 1992).

Studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, tamże uzyskał doktorat (1988) oraz habilitację (1998). W roku 2009 otrzymał nominację profesorską. Obszary jego zainteresowań naukowych to: historia nowożytna dawnej Rzeczypospolitej, kwestie polityczne i ustrojowe; historia dawnych Inflant i ich związków z polsko-litewską Rzeczpospolitą; historia Torunia; historia wojskowa (ze szczególnym uwzględnieniem historii fortyfikacji i techniki wojennej); pamięć historyczna i miejsca pamięci. W latach 2004–2014 był redaktorem czasopisma „Zapiski Historyczne”. Jest członkiem m.in. Rady Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Rady Redakcyjnej czasopisma „Acta Poloniae Historica” oraz „Lietuvos istorijos studijos”, a także członkiem Baltische Historische Kommission.

źródło: UMK

Dyskusja (0 komentarzy)