Aktualności
Życie akademickie
16 Marca
Opublikowano: 2017-03-16

I Erasmus Education Week na UMCS

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS zaprasza na I Erasmus Education Week, który odbędzie się 20-24 marca br. od godz. 10:00 w Instytucie Pedagogiki UMCS (ul. Narutowicza 12 w Lublinie).

1 Erasmus Education Week jest wydarzeniem ukierunkowanym na promocję programów międzynarodowej mobilności dla studentów, kadry dydaktycznej i administracyjnej. Planowane są m.in. prezentacje uniwersytetów partnerskich, wykłady, warsztaty, spotkania z udziałem gości zagranicznych i pracowników UMCS, pokazy studenckie oraz spotkania w placówkach współpracujących.

EEW zgromadzi przedstawicieli uczelni partnerskich Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz będzie okazją do wymiany doświadczeń dydaktycznych, zawodowych i naukowych środowisk akademickich. Uczestnicy Erasmus Week będą mogli także poznać specyfikę kształcenia na WPiP, zapoznają się z infrastrukturą Wydziału, odwiedzą instytucje partnerskie oraz poznają atrakcje naszego miasta.

Osoby spoza WPiP UMCS zainteresowane udziałem w wydarzeniu mogą uczestniczyć w poszczególnych wykładach w miarę dostępności miejsc.

Katarzyna Kozielewicz

Dyskusja (0 komentarzy)