Aktualności
Życie akademickie
06 Lutego
Opublikowano: 2017-02-06

I Ogólnopolska Konferencja Prodziekanów ds. Studenckich

Rozpoczęła się rejestracja udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Konferencja odbędzie się w dniach 3-5 kwietnia 2017 roku w Łodzi. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Program tegorocznej edycji konferencji koncentruje się wokół odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów wydawania decyzji w sprawach studenckich. Chodzi tu o postepowanie rekrutacyjne, jak również tok studiów, ale i pomoc materialną. Dopełnieniem są zagadnienia takie jak odpowiedzialność dyscyplinarna studentów, informacja publiczna i ochrona danych osobowych w szkole wyższej. Dynamiczne zmiany na rynku pracy uzasadniają zaś włączenie do programu konferencji również problematykę współpracy z pracodawcami.

Do udziału w charakterze prelegentów organizatorzy zaprosili ekspertów na co dzień związanych ze szkolnictwem wyższym. Wszyscy łączą teorię z praktyką, a przy tym mogą pochwalić się doświadczeniem i konkretnymi osiągnięciami. Reprezentują różne ośrodki akademickie, co dodatkowo zachęca do dyskusji i promocji dobrych praktyk. Celem konferencji jest bowiem stworzenie forum wymiany doświadczeń.

Liczba miejsc jest ograniczona. Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, można znaleźć na stronie internetowej: www.fpm.edu.pl.

Dyskusja (0 komentarzy)