Aktualności
Życie akademickie
10 Lipca
Opublikowano: 2024-07-10

ICM UW i ACK Cyfronet AGH zbudują infrastrukturę chmurową dla otwartej nauki

Nowoczesną infrastrukturę chmurową umożliwiającą realizację prac B+R zbudują Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej i partnerem biznesowym. Wartość przedsięwzięcia to blisko 100 mln zł.

„Narodowa Infrastruktura Chmurowa PLGrid dla EOSC – PLGrid ICON” to jeden z projektów wyłonionych w konkursach na dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Na inwestycje w infrastrukturę badawczą trafi z tego źródła ponad 644 mln zł. Z tej puli blisko 84 mln zł otrzyma konsorcjum PL-Grid w składzie: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (lider) i Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz partner biznesowy WASKO SA.

W ramach projektu zbudowana zostanie nowoczesna infrastruktura chmurowa, umożliwiająca realizację prac B+R prowadzonych zgodnie z paradygmatem otwartej nauki, dostarczająca rozwiązań odpowiadających na aktualne i przyszłe potrzeby polskiego społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki.

PLGrid ICON wpisuje się w szerszą inicjatywę Europejskiej Chmury dla Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC), a rezultatem prac będzie dostarczenie szeregu narzędzi i usług opartych o najnowsze technologie chmurowe, w szczególności:

  • udostępnienie nowoczesnej infrastruktury badawczej w środowisku chmurowym dla prac B+R, zwłaszcza data science i AI (sztucznej inteligencji) na potrzeby jednostek badawczych oraz przedsiębiorstw;
  • podnoszenie kompetencji kadr i zwiększenie transferu wiedzy;
  • powszechne i bezpieczne udostępnianie potoków analizy i przetwarzania danych naukowych oraz ich udostępnianie i zarządzanie zgodnie z zasadami FAIR (ang. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) oraz paradygmatem otwartej nauki, będącej jednym z głównych filarów przyspieszenia innowacyjności oraz efektywniejszej współpracy nauki z przemysłem;
  • stymulowanie innowacyjności prac B+R poprzez wykorzystanie potencjału i możliwości najnowszych technologii, wspieranie budowy społeczeństwa cyfrowego.

Projekt realizowany będzie w Centrum Danych ICM UW w Warszawie, przy czym ICM UW i ACK Cyfronet AGH odpowiedzialne będą za stworzenie infrastruktury chmurowej, w tym inwestycje sprzętowe oraz wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, natomiast WASKO SA dostarczy oprogramowanie do monitoringu i zarządzania infrastrukturą.

Chmura PLGrid ICON (Infrastruktura Chmurowa Otwartej Nauki) zaprojektowana będzie z naciskiem na zapewnienie środowiska dla prac badawczo-rozwojowych ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań data science oraz sztucznej inteligencji. Od strony sprzętowej chmura zbudowana zostanie w oparciu o dwa klastry obliczeniowe w Warszawie, jeden zakupiony przez ICM UW, a drugi przez ACK Cyfronet AGH, sprofilowane pod kątem tych dwóch zastosowań.

Planowany czas realizacji projektu wartego blisko 100 mln zł to 18 miesięcy – po jego zakończeniu wdrożona infrastruktura chmurowa PLGrid dla EOSC osiągnie zakładaną funkcjonalność i zostanie udostępniona użytkownikom ze środowisk naukowych i gospodarczych na potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

MK, źródło: ICM UW

Dyskusja (0 komentarzy)