Aktualności
Życie akademickie
28 Lutego
Źródło: IDEAS NCBR
Opublikowano: 2023-02-28

IDEAS NCBR i OPI PIB rozpoczynają współpracę naukową

Centrum badawczo-rozwojowe w obszarze sztucznej inteligencji IDEAS NCBR oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy podpisały umowę dotyczącą pracy nad wspólnymi projektami. Będą to przede wszystkim badania nad inżynierią oprogramowania oraz rozwojem AI.

Hasła „AI” szukamy dzisiaj w Google pięć razy częściej niż jeszcze rok temu, zapewne pod wpływem doniesień o kolejnych przełomach w rozwoju tej technologii. Ich ostatnie duże nagromadzenie pokazuje jak istotną pozycję zajmuje sztuczna inteligencja w procesie transformacji cyfrowej w najróżniejszych sektorach gospodarki. W rzeczywistości ten niedawny przełom wiąże się po prostu z pojawieniem się narzędzi pozwalających na korzystanie z narzędzi AI każdemu, także bez umiejętności programowania. Badania nad rozwojem sztucznej trwają od lat, chociaż najwięcej słyszymy w tym kontekście o osiągnięciach naukowców za granicą. Pora, by aktywniej na tym polu zaczęto działać również w Polsce, zwłaszcza że swoje wysiłki w tym obszarze intensyfikują czołowi gracze technologiczni, jak Microsoft, Alphabet czy chiński Baidu. The Economist wylicza, że do start-upów pracujących nad sztuczną inteligencją popłynęło w ubiegłym roku 2,7 mld dolarów. Brytyjski tygodnik porównuje obecną sytuację z wyścigiem z lat 80., kiedy decydowało się, kto pierwszy zbuduje przyjazny dla użytkownika komputer osobisty.

Zarówno wówczas, jak i kilkukrotnie razy później (np. w przypadku mediów społecznościowych czy chmur obliczeniowych) przełomowe technologie wdrażały globalne korporacje poza jurysdykcją państw europejskich, choć często bazując na osiągnięciach wypracowanych w publicznych, najczęściej amerykańskich ośrodkach. W tym kontekście interesująco przedstawiają się starania o  rozwój polskiej AI i wykorzystanie jej w różnych sektorach gospodarki przez IDEAS NCBR oraz zawiązywanie przez to centrum innowacji współpracy z czołowymi polskimi i zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Do grona tego dołącza Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Trwa obecnie kalendarzowa zima, ale jeśli chodzi o rozwój i wykorzystanie sztucznej inteligencji, to przeżywamy gorące lato, tzw. AI Summer. IDEAS NCBR chce skorzystać z tej dobrej pogody dla AI jednocząc siły z partnerami o dużych zasobach wiedzy i doświadczeniu, do których niewątpliwie należy OPI. Wymiana informacji i wzajemne wspieranie się w ambitnych projektach badawczych wzmocni atrakcyjność obu instytucji wśród młodych adeptów nauki, zarówno tych poszukujących ciekawych tematów prac doktorskich, jak i tych, którzy chcą wdrażać i komercjalizować rezultatyswoich badań – mówi dr Grażyna Żebrowska, zasiadająca w Zarządzie IDEAS NCBR.

Porozumienie zawarte między IDEAS NCBR a OPI PIB na obecnym etapie ma charakter ramowy i jego szczegóły zostaną wypracowane w toku dalszej współpracy. Jego autorzy już na starcie postawili przez obiema jednostkami następujące cele: rozwój badawczo-naukowy (obie instytucje zajmą się kształceniem doktorantów w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja); prowadzenie badań i projektów badawczo-rozwojowych w obszarach inżynierii oprogramowania oraz sztucznej inteligencji; wzajemne, bieżące informowanie o prowadzonych programach badawczych i zdiagnozowanych potrzebach badawczych.

Ośrodek Przetwarzania Informacji już od dawna aktywnie rozwija sztuczną inteligencję. Cieszę się, że teraz możemy połączyć siły z IDEAS NCBR i wspólnie wspierać polskich naukowców i przedsiębiorców w zakresie nowoczesnych technologii IT. Mamy dużo do zrobienia. Z raportu OPI wynika że Polska jest na wysokim, piątym miejscu wśród państw UE27 pod względem liczby publikacji z zakresu sztucznej inteligencji. Jednak prace polskich autorów charakteryzują się niskim poziomem wpływu – powoływano się na nie średnio o 34 proc. rzadziej niż na podobne prace na świecie. Dodatkowo, Polska pozostaje także na samym końcu wśród państw UE27 (obok Łotwy i Rumunii), jeżeli uwzględnimy współautorstwo międzynarodowe. W ramach takiej współpracy powstało zaledwie 27 proc. publikacji. Jestem przekonany, że współpraca z IDEAS NCBR pomoże nam poprawić te statystyki – pezekonuje dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Współpraca obu instytucji przyczyni się do lepszej integracji środowisk naukowych skupionych na rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. Dzięki temu więcej projektów badawczych z obszaru AI będzie miało szansę zyskać swoją kontynuację w postaci praktycznych zastosowań technologii w administracji czy w biznesie.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)