Aktualności
Życie akademickie
08 Lutego
Opublikowano: 2018-02-08

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich

W dniach 16-18 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Toruniu II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prodziekanów ds. Studenckich. 

Organizatorem przedsięwzięcia jest Zakład Sądownictwa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Pracownia Szkoleniowo-Doradcza. Zgodnie z przyjętą formułą, wykład otwarcia poświęcony będzie aktualnemu orzecznictwu Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach studenckich. Wygłosi go Pan Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia orzekający w sprawach z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego. Program konferencji koncentruje się wokół dwóch głównych bloków: legislacji uczelnianej z uwzględnieniem sporządzania wybranych projektów aktów prawnych przez P.T. Prodziekanów, jak również chodzi tu o wydawanie decyzji administracyjnych, połączone z praktycznymi warsztatami pisania pism. Dopełnieniem będzie panel związany ze sprawami studenckimi w ustawie 2.0.

Do udziału organizator zaprasza prodziekanów ds. studenckich, wyrażając nadzieję, że konferencja przyjmie postać forum wymiany poglądów i dobrych praktyk.

Rejestracja rozpocznie się w dniu 12 lutego br.; liczba miejsce jest ograniczona.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: http://fpm.edu.pl/pl/prodziekani

JP

Dyskusja (0 komentarzy)